Varikosel

Varikosel
10 Mayıs 2012 tarihinde eklendi, 72 kez okundu.

Varikosel Nedir

Varikosel erkeklere özel bir hastalıktır.Spermatik kordondaki toplardamarların genişleyip kıvrımlaşmasıyla varise dönüşmeleri durumuna ‘Varikosel’ denir.Yani testislerin (yumurtalıkların) toplardamarlarında oluşan bir varis yani damar genişlemesidir. Çoğunlukla sol tarafta görülür, bazen çift taraflı nadiren de sadece sağ tarafta ortaya çıkabilir. Sağ taraftaki varikoselin karın içindeki başka hastalıklarla da ilgisi olabilir.Genellikle 20-30 yaşlarında ve bekarlarda ortaya çıkmaktadır. Skrotum derisinde, kıvrımlı varisleşmiş damarlar görülür. Çoğu vakada herhangi bir yakınma ortaya çıkmaz. Bazı vakalarda ise ağrı gelişebilir. Gerektiğinde ameliyatla varisler çıkartılabilir. Varikoselin en sıkıntılı sonuçlarından biride kısırlıktır.

Varikosel Nasıl Oluşur

Spermatik toplardamarlann (ersuyu kordonu toplardamarlaıının) genişleme­siyle ortaya çıkar. Başka hastalıklara bağlı olarak toplardamarlarda yukarıya doğru kan akımının engellendiği ve özellikle sol böbrekte tümörün yol açtı­ğı semptomatik (belirtisel) varikoselden farklıdır. Hastalık hemen her zaman sol tarafta görülür. Bacaklarda görülen va­rislerde olduğu gibi, toplardamar doku­sundaki hatalı oluşumun ardından orta­ya çıkar.

Hastalık genellikle pleksus pampiniformisin (ersuyu kordonu top­lardamar ağı) Ön grubuna yerleşir. Daha çok sol tarafta görülmesinin nedeni, bu taraftaki spermatik toplardamarın sağ taraftakinden farklı olarak doğrudan böbrek toplardamarına ağızlaşmasıdır. Burada herhangi bir kapakçık sistemi bulunmamaktadır. Kendi başına ağır bir hastalık olmayan varikosel, daha çok genç erkeklerde görülür ve ayakta dura­rak iş yapan kimselerin karşılaştığı bir meslek hastalığı niteliğini taşır.

Varikosel Nasıl bir hastalıktır ile ilgili video

 

Varikoselin Belirtileri

Varikoselin, genelde ; 3 ana yakınma ile doktora başvururlar;

 1. Kısırlık
 2. Ağrı,ağrıyan skrotum
 3. Testiste ağırlık hissi , Görünür ya da genişlemiş damar,Şişlik ve görüntü bozukluğu
 4. Testis atrofisi (küçülmesi)
Varikoselin anlaşıldığı en belirgin olarak  yumurtadan bacağa yayılan ağrı ve sıcak ortamda torbada belirginleşen kıvrımlı damar yapısı ile fark edilebileceği gibi sadece kısırlık için yapılan tetkikler sırasındaki el muayenesi ile de saptanabilir.

Varikoselin teşhisi nasıl yapılır

 

Varikoselin belirtileri nelerdir ile ilgili video

 

Varikoselin tanısı nasıl konur ile ilgili video

 

Varikoselin Nedeni

Varikosel Hastalığı , genellikle pleksus pampiniformisin (ersuyu kordonu top­lardamar ağı) Ön grubuna yerleşir. Daha çok sol tarafta görülmesinin nedeni, bu taraftaki spermatik toplardamarın sağ taraftakinden farklı olarak doğrudan böbrek toplardamarına ağızlaşmasıdır. Burada herhangi bir kapakçık sistemi bulunmamaktadır. Kendi başına ağır bir hastalık olmayan varikosel, daha çok genç erkeklerde görülür ve ayakta dura­rak iş yapan kimselerin karşılaştığı bir meslek hastalığı niteliğini taşır.

Hareket edildiğinde ağrı ve ağırlık duyulur, ha­reketlerde zorlanma meydana gelir.Varikosel, tanısı kolay konabilen bir hastalıktır. Hasta ayakta dururken, er-bezi torbasının (skrotum) elle yoklan­ması sırasında yumuşak kıvamda, es­nek ve ağrısız toplardamar paketleri ele gelir. Hasta yatar duruma geldiğinde bu bulgular azalır. Söz konusu paketler ço­ğunlukla skrotumun yüzeyel toplarda­marlarının varisleriyle birlikte bulunur. Tabloya ağrı, ağırlık hissi, hareketlerde zorlanma gibi işlevsel belirtiler eşlik eder.Hastalığın gidişi değişkenlik göste­rir.

Varikosel Hastalığı ergenlik yaşlarında ortaya çıkmaya başlayan ve zaman ile ilerleyen bir toplardamar hastalığıdır. Genetik yapısı uygun olan ve ayakta fazlaca duranlarda bazen ağrı ve görüntü bozukluğu ile ortaya çıkarsa da kısırlık ve diğer nedenler ile yapılan el muayenesinde saptanır. Toplardamarların içinde bulunan ve ters akımı engelleyen valf sistemini oluşturan kapakçıkların damar çapı genişlemesi sonucunda yetersiz kalması ile testislerin toplardamar çıkışında basınç artışı gerçekleşir. Artan basınç sonucu testis dokusu içindeki kan dolaşımı (mikrosirkülasyon) bozularak sperm üretimi etkilenir.

 

 

Varikosel Nasıl Tedavi Edilir

Bu hastalık, erkek kısırlığının en kolay ve en iyi tedavi edilebilen nedenidir. Diğer nedenlerle oluşan testisteki bozukluklar genellikle geri dönüşümsüzdür. Ancak, varikosel nedeniyle meydana gelen bozukluk bunun dışındadır ve tedaviye olumlu yanıt verir. İnfertilitenin başka bir nedeni tespit edilemediğinde veya varikoselin ağrıya neden olduğu durumlarda cerrahi girişim önerilir. Azalmış olan testis hacmi operasyon sonrasında artar ve sperm kalitesinde düzelme görülür. Varikoselin tamirinden sonra, 3 aylık aralıklarla ve bir yıl boyunca semen analizi yapılmalıdır.

 

 

Varikoselin tanısı konulan kişi, kısırlık sorunu için öncelikle mikrocerrahi varikosel ameliyatı önerilmelidir.ilk tercih olarak ilaç tedavisi veya tüp bebek yöntemleri uygulanması doğru değildir. Doğru tanı konulması ve mikrocerrahi yöntemin başarıyla uygulaması ile tedavisi gerçekleştirilen varikosel hastalarında spermiyogram parametrelerinde % 80′in üzerinde istatistiki anlamlılık gösteren düzelme sağlanır ve bunların çoğu başka bir tedavi gerektirmeden çocuk sahibi olabilirler. Geri kalanların önemli bir kısmı ise rahimiçi aşılama gibi, tüp bebek uygulamasından daha kolay ve ekonomik bir yöntemden faydalanabilir seviyeye geleceklerdir.

Daha önce varikosel ameliyatı yaptırmış fakat olumlu sonuç alamamış olanların önemli bir kısmında nüks varikosel tabir edilen durum saptaysa da varikoselin ameliyat sonrası nüks etmesi mümkün değildir. Gerçekleştirilen ameliyatın teknik nedenler ile yetersiz kaldığı bu vakalarda mikrocerrahi düzeltme ameliyatı uygulanarak olumlu sonuç alınabilmektedir.

Tüp bebek (mikro-enjeksiyon) uygulamasından önce varikoselin opere edilmesi ile sperm hücrelerinin dölleme yeteneğini azaltan, kromozomlardaki parçalanma oranını arttıran etkinin ortadan kaldırılması ile hamilelik oranlarının arttığı saptanmıştır.

Doğumsal varikosel nasıl tedavi edilir

Tıbbi tedavi yalnızca bozulmuş damarlanmanın kronik iltihaplanma ve ağn gibi etkilerini azaltmaya yarar. Cerrahi tedavi ise spermatik toplardamarın bağlanması ve en yüksek noktadan kesilmesi yoluyla böbreklerden spermatik toplardamara gelen kan akımının engellenmesini sağlar. Böylece testisten geri kaçan toplardamar kanının atılması İçin başka bir yol açılır ve böbrek toplar­damar kanının spermatik toplardamara geçişi engellenir. Cerrahi girişime an­cak spermatik toplardamarlara akımın yan yollardan geçtiğinin deneylerle be­lirlenmesinden sonra başvurulur.

Farklı derecelerde görülebilen varikoselin tanısı bu konuda tecrübeli bir Üroloji- Androloji uzmanı tarafından doğru şartlarda yapılacak detaylı bir muayene ile konulmalıdır. Sadece doppler ultrasonografi ile saptanabilen varikosellerin ameliyat edilmesi fayda sağlamadığından çok özel durumlar dışında varikosel tanısı için hassas bir muayeneden başka herhangi bir tetkik (ultrason vb.) istenmemelidir.

 

 

Varikosel İlaçla Tedavi ve Ameliyatsız Çözümler

Varikosel ilaçla tedavi olurmu ,

 

Varikosel Ameliyat Tedavisi

Varikosel hastalığı erkeklerinde yaygın olarak sol testisinde görülen ve testiste bulunan damardan kaynaklanan bir sorundur. Hekimler tarafından bir hastalık olarak adlandırılmayan Varikosel, sorunlu damar neticesinde testisin büyümesine neden olur. Ancak gençlik döneminde tedavi edilmeden bu sorun, ilerleyen yaşlarda spermlerin zarar görmesine neden olabilmektedir. Varikosel sorunundan cerrahi müdahale ile kurtulmak mümkündür. Varikosel ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler konusunda hastaların ilk sorduğu konu cinsel ilişkidir.

Varikosel ameliyat sonrası cinsel ilişki kurmada herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü Varikosel ameliyat sonrası yapılması gerekenler içerisinde cinsel ilişki ile ilgili bir konu yoktur. Varikosel sorunu cinsel aktivitenin gerçekleşmesi ile ilgili bir durum olmadığından, hastanın herhangi bir kısıtlamaya gitmesi gerekmez. Ancak Varikosel ameliyat sonrası ağrı duyulmaması için kişinin kendini fazla zorlamaması gerekir. Bu nedenle Varikosel ameliyatı olanlar cerrahi bir operasyon geçirdiğinin farkında olarak, en azından 1-2 gün dinlenmelidir.

Varikosel ameliyatı fiyatı konusunda endişe duyanlarda, testis gibi üreme ile doğrudan ilgili bir sistemde meydana gelen bu sorunu, Varikosel ameliyatı fiyatı ile kıyaslamaması gerekir. Ayrıca sanılanın aksine Varikosel ameliyatı fiyatı ile kaygı duymadan bu ödemeyi sigortanın karşılaması sağlanabilir. Tüm sigorta ve devlet hastaneleri Varikosel ameliyatı fiyatı ödenmesinde gerek kalmadan bu operasyonu yapmaktadır. Sigorta tarafından tüm masraflar karşılanmaktadır.
Varikosel ameliyatı sonrası oluşabilecek komplikasyonlardan korkan bazı hastalar, sosyal güvenceleri olmasına rağmen bu operasyonu özel hastanelerde yaptırmak istemektedir. Özel hastane Varikosel ameliyatı fiyatı; hastanın varikoselinin gradesine, hastanenin bulunduğu şehre ve tedavinin kapsamına göre 600-3000 lira arasında değişmektedir. Ortalama olarak Varikosel ameliyatı fiyatı olarak 1500 lira gibi ücret söylenebilir.
Varikosel ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda; hastaya uygulanan operasyon şayet kasık bölgesinden yapılmışsa, hastanın bir müddet yatması gerektiğidir. Şayet müdahale göbekten girilerek uygulanmışsa da, hekimin hastanın beslenmesi ve dinlenmesi konusundaki tavsiyeleri kesinlikle dinlenmelidir. Ancak lazerle Varikosel tedavisi gibi modern tıp uygulamalarında birçok hekim, Varikosel ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler konusunda özel bir durum olmadığını ve hastanın rahat bir şekilde günlük hayatına devam edebileceğini dahi söyleyebilmektedir.

 

Varikosel konusunda Yanlışlar ve Doğrular | Bilimsel Gerçekler

Bu konuda uzman Doç. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu kendi görüşleri şöyledir.

Kısırlık nedeni ile başvuran erkeklerde varikosel tanısının muayene ve doppler ultrasonografi yöntemlerinin yanlış uygulanmaları sonucu ve hatta bazen maalesef ticari yaklaşımlar ile gereğinden çok konulduğunu ve gereksiz olarak ameliyatlar uygulanmaktadır. Mikrocerrahi varikosel ameliyatını ülkemizde 1993 senesi itibarı ile 2500’den fazla mikrocerrahi ameliyat yapmış olmama rağmen hatalı varikosel tanısı ile bana ameliyat için başvuran yüzlerce kişiye de ameliyat olmaları gerekmediğini zorlukla izah etmek zorunda kaldım.

Hassas mikrocerrahi yöntemlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bu özel operasyon yerine uygulanan diğer teknikler veya mikrocerrahinin tekniğin başarısız uygulanması neticesi varikosel ameliyatı uygulanan hastaların yaklaşık % 40′ında varikosel ortadan kalkmamaktadır. Hastaların bir kısmında ise lenf kanallarının bağlanması sonucu hidrosel, hatta atardamarların bağlanması neticesinde yumurtanın dumura uğraması gibi çok ciddi ve düzeltilmesi imkan dahilinde olmayabilecek komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Fayda oranı % 80′lerin üzerinde olan ameliyatının gereksiz ve başarısız uygulamaları sonucu bu oran % 20′lere dek düşebilir. Bu nedenle ameliyat önerilen kişilerin konuyu basite almayıp detaylı tetkik ederek uzmanlar ile konsülte etmeleri uygundur.

Bu hastalığın en sık saptanan ve başarılı tedavi ile en olumlu neticelerin alındığı erkek kısırlığı sebebidir. Varikosel teşhisi doppler ultrason ile değil, el muayenesi ile yapılmalıdır. Doppler ultrason ile çok sayıda kişiye hatalı olarak varikosel teşhisi konulmakta ve gereksiz ameliyatlar yapılmaktadır. El ile muayenede saptanamayan varikosel opere edilmemelidir; fayda sağlamaz.
Varikoseli olan erkeklere öncelikle tüp bebek, ICSI, aşılama benzeri yardımlı üreme teknikleri uygulanmamalıdır. Varikosel spermin kromozomal yapısını bozarak (DNA fragmantasyonu) yumurtayı dölleme gücünü azaltmakta; dölleme gerçekleşse dahi düşük oranını yükseltmektedir. Ayrıca tüp bebek sadece son çare olarak görülmeli, bebekte doğumsal anomali ve hastalık risklerini yaklaşık %30 kadar arttırdığı ve anne açısından da riskli olduğu unutulmamalıdır.
Bu hastalığın ameliyatında  teknik olarak en başarılı ve komplikasyon ihtimali en düşük yöntem mikrocerrahidir. Mikrocerrahi varikosel operasyonunda teknik başarı %99 üzerine çıkmakta, önemli komplikasyon oranı %0’a, önemsiz komplikasyon oranı %3-5’e yaklaşmaktadır. Diğer cerrahi yöntemlerde hidrosel riski %40’a, atardamar hasarı %5’e kadar çıkmaktadır.
Varikoselin başarılı bir cerrahi sonrası nüks etmesi yani tekrarlaması mümkün değildir fakat yapılmış olan operasyon yetersiz kalabilir ve bu durumlarda mikrocerrahi düzeltme ameliyatı uygulanabilir. Mikrocerrahi dışındaki operasyon yöntemlerinde uygulanan teknik nedeni ile yetersiz cerrahi oranı %40′a kadar çıkmaktadır.
Mikrocerrahi varikosel ameliyatı basit bir cerrahi girişim değildir; mikrocerrahi konusunda uzmanlaşmış, deneyimli ellerde başarılıdır, her teknik gibi hatalı ve yetersiz uygulamaları ciddi komplikasyonlara, organ kaybına yol açabilir. Başarısız varikosel ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeni ile sorun yaşayan, spermiyogramları daha da bozulan çok sayıda hasta bulunmaktadır.
Her uygulanan mikrocerrahi ile varikosel ortadan kalkmayabilir, atardamar ve lenfatik kanal hasarları ile hidrosel ve organ kaybı gibi komplikasyonlar görülebilir; uygulanan teknik kadar tekniğin ne kalitede uygulandığı da çok önemlidir! Yurtdışından döndükten sonra ülkemizde 1992’de başlatarak 2500’den fazla vakada uyguladığım bu tekniği birçok asistanıma öğreterek Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaygınlaşmasına katkı sağladım. Özellikle üniversite hastanelerinin Androloji ile ilgilenen öğretim üyeleri arasında mikrocerrahi teknik ile varikosel ameliyatı son yıllarda en çok tercih edilen yöntem haline gelmiş olup yurtdışındaki seçkin klinikler de mikrocerrahi tekniği benimsemiştir.

 

Varikosel ve Kısırlık

Varikoselin en kötü sonuçlarından biri kısırlıktır.Toplumda erkeklerin %15’inde, kısırlık sorunu erkeklerin ise %40’ında varikosel vardır. Sekonder infertilite denilen yani sonradan ortaya çıkan kısırlık durumunda ise, erkeklerin %80’inde varikosel görülür. Bu hastalar, ilk çocuklarının ardından ikinci bir çocuk sahibi olamazlar.

Varikosel durumunda çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere tedavi yaklaşımı üç sekilde olabilir.

 1. Varikoselin tamiri,
 2. İntrauterin inseminasyon (aşılama),
 3. Yardımcı üreme teknikleri, yani “Tüp Bebek” tedavisi yapılır.

Skrotum denilen torbalardaki ısı vücudun ısından 2-3 derece daha düşüktür. Yumurtalıklar etrafında, kan göllenmesi sonucu, artan ısı sperm üretimini olumsuz etkileyerek üreme fonksiyonunun bozar. Sperm üretiminin belli bir seviyede duraklamasına veya sperm hareketliliğinin ve yapısının bozulmasına yol açar.

Varikosel, saunaların sık kullanımı, çok sıcak duş, yüksek ateş, devamlı olarak çok sıkı pantolon giyilmesi, çevresel faktörlere veya mesleğe bağlı yüksek ısıya maruz kalınması skrotal ısının artmasına neden olur.

Varikoselin bilinen diğer zararlı etkileri, ters yöndeki kan akımını nedeniyle böbrek üstü bezinden gelen zararlı maddelerin testiste bozukluğa neden olması ve üreme hormonlarının dengesini bozmasıdır.

Varikoselin Tedavisinde Ameliyat Gerekli mi ? İzleyin.

 

Varikosel Ameliyat sonrası Cinsel Yaşam devam edermi ?

Varikosel Ameliyatla Tedavi edilirse tekrar nüksedermi, oluşurmu ? hakkında uzman video

 

Varikosel Ameliyatı Nasıl yapılır

 

Kaynaklar ve Dış Bağlantılar

 • Doç. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Anabilim Dalı Üroloji Uzmanı
 • Prof. Dr. Erbil Ergenekon
 • Videolar Uzmantv ile desteklenmiştir.

 

Etiketler:

Varikosel Konusuna 1 Yorum Yapıldı
 1. maxman diyor ki:

  Erkek hastalıklarından varikosel ile ilgili bu derin araştırma ve görsel bilgi için teşekkür ederim gelarabul.com

Sayfa başına git