Sarımsak

Sarımsak | Garlic

Sarımsak Nedir

Sarımsak , Latince Allium sativum , ingilizce garlic  olarak bilinen mucizevi yıllık bir şifa bitkisidir.Sarımsak (Allium sativum), Alliaceae familyasına dahil olan, Allium cinsinden bir soğanlı bitki türüdür. Sarımsak bitkisi 25-100 cm yüksekliğe kadar uzayabilir. Yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki kök  soğanında kokulu bir yağ bulunur.

Lokman Hekimin Ye ! Dediği Şifalı Bitki Sarımsak , Amerika Gıda Uzmanların dediği Mucize Bitki Sarımsak

Sarımsağın , Sert ve keskin kokusu, acı tadıyla bazı yiyeceklerimize benzersiz bir çeşni ve lezzet katması amacıyla kullanılan bu şifa bitkisi , Zambakgiller’dendir. Anayurdu Asya kıtası olan sarmısak, ülkemizde bol bol yetiştirilip tüketilmektedir.

Sarımsağın kokusundan şikayet edenlere, Japonya’da 1970 yılında kokusuz olanı da üretilmiştir. Yine Amerika Birleşik Devletlerinde şişelenmiş sarımsaklı makarna sosları ve dondurulmuş sarımsak üretimi yapılmaktadır

Sarımsağın faydaları ,yüzyıllardır halk arasında  birçok hastalık ve rahatsızlığa çare olarak kullanılan sarımsak, günümüzde de, modern tıbbın  ulaşamadığı yerlerde iştah açıcı, yaraları iyileştirici, tansiyon düşürücü, öksürük kesici, tifo, dizanteri ve damar tıkanıklığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaya devam etmektedir.

Sarımsağın ailesinden  Soğanda , yabani soğan, zambak ve pırasa ile aynı olup , doğada yabani ortamda yetişmez.  l metreye kadar uzayabilen sarımsak, ikiyıllık otsu bir bitkidir.Birinci yılında Toprak içindeki birçok ‘diş’ten oluşan ‘baş’ kısmı ile toprak üzerindeki yapraklarını; ikinci yılında soğanda olduğu gibi çiçek sapı ile bunun ucundaki çiçeklerini oluşturur. Sarımsağın soğandan farkı, çiçeklerde tohum meydana gelmemesidir. Ama, bazı durumlarda çiçekler, ebesoğanı denilen küçük başçıkları oluşturur. Bu başçıklar tohumluk olarak işe yarasalar da, uygulamada tohumluk olarak kullanılmazlar.

Sarımsak , Tarih boyunca bir kültür bitkisi olduğu, olasılıkla güneybatı Asya’da doğada yetişen Allium longicuspis türünden türetilmiş olduğu düşünülmektedir.

Halk dilinde  “sarmısak” olarak da söylenen , sarımsağın en iyi kaliteye sahip olanı, germanyum ve selenyum bakımından zengin topraklarda yetişir.

Sarımsağın tıbbi yönden etken maddesi allicin 1944 yılında izole edilmiştir. Sarımsağa tipik koku ve lezzetini veren bu maddenin virüslere karşı da koruma edici özelliği vardır.

Türkiye’de sarımsak üretiminin en yoğun yapıldığı yer Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesidir. Raf ömrü uzun tadı ve kokusu keskindir. Taşköprü sarımsağı başka yerlerde de yetiştirlmek istenmiş malesef Taşköprü toprağında yetişen sarımsağın kokusu ve tadı alınamamıştır. Burada yetişen sarımsakların büyük kısmı ilaç fabrikalarına antibiyotik imalatı için verilmektedir. Raf ömrü çok uzun olan Taşköprü sarımsağı bir yıl süreyle soğuk hava depolarına ihtiyaç duyulmadan saklanabilmektedir.

Sarımsağın taze, kurutulmuş ve toz sarımsak yıl boyunca piyasalarda mevcuttur, ancak,  taze çeşitleri Aralık boyunca, Haziran sezonunda vardır.

Kitaplarda sarımsakla ilgili  yazılmış isim karşılığı , sevgiyle sayısız terapötik yararlarını bilerek  “pis kokulu gül” denir.Soğan ,Pırasa aileside Sarımsaktaki  gibi güçlü Sülfür içerikli bileşiklerin çeşitliliği  bakımından zengindir.Bunlar, tiosülfinatlar(iyi bilinen bir bileşik olduğu allicin ), sülfoksitler (iyi bilinen bir bileşik olup, aralarında alliin ), ve dithiins (bu en çok araştırılmış bileşik olup ajoene). Bu bileşiklerin sarımsaktaki o karakteristik keskin kokudan  sorumlu olmakla birlikte, aynı zamanda sağlığa etkileri birçok faydaları  vardır.

Sarımsak Mucizesi ,araştırmalarda, sağlığı destekleyici besin  sarımsak içindeki bileşikler onun faydalarına sebep olmaktadır.Sorumlu olan ek sülfür içeren bileşikler belirlemiştir. Bunlar, sülfür bileşikleri 1,2-vinyldithiin (1,2-dt), ve thiacremonone içerir. Sarımsak Kullanıcı sülfürler yapılabilir hidrojen sülfür gazı (H2S) da büyük bir araştırma ilgi konusu olmuştur. Üretilen ve kırmızı kan hücrelerinden salınan, bu H2S gazı bizim kan damarlarını genişletmek yardımcı olabilir ve kan basıncı kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Dünyanın her tarafında yetiştirilen sarımsak mucizesi , Sarımsak sadece kutsal niteliklere sahip bahşettiği ve firavunların mezarı yerleştirilen, ilkçağlarda Sümerler ve Eski Mısırlılar tarafından ilaç olarak tüketiliyordu.Piramitleri inşa eden kölelere düzenli verilmiştir.Güç artırıcılığını yunanlılar ve romalılar da farkına varmış ,sporculara müsabakaları önce sarımsak yiyen ve askerleri savaşa gitmeden önce tüketilen medeniyetler tarafından kullanılan bir bitkiydi.

Amerikalıların “günde bir diş sarımsak, tutar doktoru uzak” özdeyişi ile anlam kazanan sarımsak, hem taze halde sebze gibi tek başına tüketilen, hem de kuru halde aroması ve kokusu ile mutfaklarda geniş kullanım alanı olan bir üründür.  Sarımsağa dayalı sanayinin gelişmesiyle, sarımsak tozu, tableti ve suyu gibi yeni ürünler piyasaya sunulmaktadır.

 

Sarımsağın Kimyasal Yapısı

Sarımsak Biyokimyasal Yapısı -Sarımsak Bitki Analiz

Sarımsak dişinde , % 84.09 su, %13.38 organik madde, %1.53 inorganik madde içerir. İçeriğinde ayrıca, 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit (bunlara vücut tarafından doğrudan sentezlenmeyip, gıdalarla alınması gereken aminoasitlerin tümü dahildir),triptofanlar,germanyum, çinko,manganez,selenyum,kalsiyum,fosfor,bakır, A, B1,B6 ve C vitaminleri bulunmaktadır.

 

Sarımsağın Tarihçesi

Sarımsak, Orta Asya ve Uzak Doğu, dünyanın en eski kültür bitkilerinin biridir ve 5000 yıl boyunca yetiştirilen olmuştur. Eski Mısırlılar, kendi kültüründe bu bitkinin yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamışlardır.

Eski Yunanlılar ve Romalılar savaş askerlerinde güç arttırıcı özelliğinden yararlanmışlardır.

Louis Pasteur, ilk 1858 yılında bu anti-bakteriyel özellikleri olduğunu kanıtladı. Penisilin henüz keşfedilmemişti, büyük bir keşif olarak karşılandı.

Yaşlı Plinius (23-79AD),kulak  enfeksiyonlarında kendinde  kullanmıştır.

Birinci Dünya savaşında, sphagnum yosunu sulandırılmış sarımsağın suyu ile yaraların enfeksiyon olmaları engellendi.

Mucize olan tıbbi bitki sarımsağın , dünya çapında çeşitli bölgelerine göç ve  kültürel kabileleri ayrıca  kaşifler tarafından her yere gitti. M.Ö. 6. yüzyılda Tıbbi olarak  Çin ve Hindistan, hem de tedavi edici amaçlar için kullanan ilk iki ülkedir..

Binlerce yıl boyunca, sarımsak, hem gıda ve tıbbi özellikleri, birçok kültürde sevilen bir bitki olmuştur. Son birkaç yıldır, araştırmacılar, bilimsel birçok sağlık yararları doğrulayarak beri benzeri görülmemiş bir popülerlik kazanmıştır.

Sarımsağın şu anda, Çin, Güney Kore, Hindistan, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri,en üst ticari üreticileri arasında yer almaktadır.

Sarımsağın Faydaları , Neolitik çağdan bu yana, dünyadaki hemen her kültüre ait insanlar tarafından bilinen Sarımsağa ilişkin en eski yazılı bilgiler, Sümerlilerin M.Ö. 2600-2100 yıllarından kalan  tabletlerine dayanmaktadır. Sümerlilerle başlayan  yayılma yönüne göre Sarımsağın, önce İndus Vadisine, ardından da Çin’e ulaştığı anlaşılmaktadır. Buradan da Kore yoluyla Japonya’ya girmiş ve Japonlar bu bitkiyi soğuk algınlığının tedavisinde kullanmışlardır.
Yine M.Ö. 450 yıllarında Mısır’ı gezen tarihçi Heredot’un bildirdiğine göre, Keops Piramidinin yapılışı sırasında, çalışanlara bol miktarda soğan ve Sarımsak yedirilmiştir.Sarımsak piramidlerin inşaasında kullanılan kölelerin dayanıklılığını arttırmak için kullanıldı. Yine Mısırlılar sarımsağı ölümcül hastalıklara karşı bir ilaç olarak kullanmakta, bu Bitkinin tanrılara ait kutsal Bitkiler olduğuna inanmakta ve ölen insanların mezarlarına bile sarımsak dişlerini bırakmaktaydılar.

Osmanlı tarihinde de sarımsağın tedavi edici yönü ,  Padişah 4. Mehmet’in Hekimbaşı olan Nasrullah oğlu Salih in, 17. y.y.’ın ikinci yarısında yazmış olduğu bir eserde bulunmuştur.Sarımsağın özellikle kış aylarında gülsuyu ile beraber yenilmesi halinde, bağırsak parazitleri, ishal, yılan ve akrep sokması, kuduz köpek ısırması gibi rahatsızlıklara iyi geleceğini bildirmiştir.

Sarımsağın kendi  kokusu yüzünden kullanıma geç girmiş bir bitkidir. Bu yüzden, Avrupa ülkelerinde sarımsak üretimi 15 ve 16. yüzyıllarda başlamıştır. Ülkemizde sarımsağın ne zaman kültüre alındığı bilinmemektedir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde sarımsaktan söz etmektedir. Yalnız, Orta-Asya Türkleri sarımsağı tanıdığı için, Anadolu’ya gelen Türklerin çok daha önceden sarımsağı kullanmış olmaları mümkündür. Ayrıca, sarımsağın anavatanı içinde Anadolu’da bulunmaktadır.

Sarımsağın üretilmesinde , çevre şartlarına iyi adapte olabilen yapısından dolayı ülkemizin her tarafında yetiştirilebilmekle beraber, ideal üretim alanlarının, deniz ikliminden, kara iklimine geçilen yöreler olduğu hemen görülür. Ülkemizde yetiştirilen sarımsağın  en kalitelisi ,Kastamonu, Amasya, Tokat illerimiz Dünya çapında  meşhurdur.

Küçük bir sebze yada bitki  olduğu için sarımsak ( Allium sativum ) emin olunki  büyük ve haklı, bir üne sahiptir.Batil olarak  halk dili ve kültürlerinde Sarımsak her zaman iyi şans getirecek olmasa da,  vampirler şeytanlara karşı, tarih boyunca kullanılmıştır.

Sarımsak Besin Değeri Koruması

Sarımsak Saklanması ve Tüketilmesi

Sarımsak nasıl saklanır yada Sarımsağı nasıl muhafaza ederiz?

Serin ve karanlık bir yerde açık bir kapta taze sarımsak saklayın.Soyulmuş sarımsağın dişleri 8 haftaya kadar saklanabilir. Bir kez sarımsak koparıldı, dişleri 3 haftaya kadar kullanılabilir.

Sarımsak için Maksimum lezzet ve besin yararlarından faydalanmak  için taze almanızı öneriyoruz.Kullanırken Pul, toz veya hamur şeklinde sarımsak daha uygun olabilir, bu formları yemek daha az sağlık yararları bulunmaktadır.

Sarımsağı alırken Dolgun ve kesikler deri yırtıkları olmaması gerekir.Sarımsak bitki seçimi yaparken , parmaklarınızın arasında sarımsak dişini  sıkarak nemli olamadığına ve sert olmasına dikkat edilmelidir.

Sarımsak bitkisinin,Yumuşak, buruşmuş ve küflü veya Filizlendi olmamalıdır.Sarımsak gerekliliğinde büyük miktar gerekiyorsa çok küçüklerden ziyade büyükleri doğrayınız.Kabuğunun kolay soyulması hem kolayınıza gelir hemde çürümeden bitirmenizi sağlayacaktır.

Sarımsak , Sıcaktan ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır.Serin ve karanlık bir yerde bir örtülmemiş veya gevşek kapalı bir kapta sarımsak saklayın. Bu maksimum tazeliğini korumak ve lezzetini azaltır ve fazla atık neden olan, filizlenmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Bu, sarımsak soğutmak için gerekli değildir. Bazı insanlar soyulmuş sarımsakları dondurmaktan yana olup, ancak bu sürecin lezzet profili azaltır ve dokusunu değiştirir.

Saklandığı takdirde, alındığı demetle, bütün sarımsak dişleri yaklaşık bir ay boyunca taze tutacaktır.Saklanan Sarımsakları ,Sık sık dişleri kontrol edin ve dışarıda  kurutulmuş veya küflü gibi görünen herhangi bir dişi kaldırın atın böylece diğer dişlerin ömürleri birkaç gün daha uzayabilmektedir.Bir kere sarımsak başkanı kırmak, büyük ölçüde sadece birkaç gün olan raf ömrünü azaltır.

 

Sarımsağın Faydaları

Sarımsak Yararları

Sarımsağın uzun süredir  tıbbi bir gıda olarak herkezce kabul edilmiştir. Ortaçağ’da rahipler tarafından veba karşı korumak için kullanılmıştır. Hipokrat serviks kanseri tedavisinde sarımsak buharları kullanılır. Sarımsak poultices ucuz bir şekilde İkinci Dünya Savaşı sırasında yaralar üzerine yerleştirildi ve savaş sırasında kıt olan antibiyotikler için görünüşte oldukça onlar kadar etkilidir.. Şimdi bilim atalarımızın bahşedilen bu sarımsağın tıbbi özellikleri kanıtlamaya başlıyor.

Çalışmalarda  sarımsak , tümörlerin büyümesine engel olabileceğini gösterdi ve kalp sağlığı için iyi, güçlü bir antioksidandır.Güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Antioksidanlar, serbest radikallerin zararlarına  karşı vücudun korunmasına yardımcıdır. Ayrıca  kan pıhtılarını önlemek için iyi bir kan inceltici bir ajandır kalp krizi veya felç oluşumu önlenmesinde etkilidir.Bu  doğal ilacın bütün 1 diş başına sadece 4 kaloridir.

Modern bilim, sarımsak doğal antibiyotik geniş spektrumlu olduğunu göstermiştir.Vücutta bakteriler  birçok modern antibiyotiklere alışırken ,sarımsak için direnç gösteremiyorlar. Sarımsağın bu olumlu sağlık faydalarından en önemlisi  antibiyotik dirençli “süpermikroplar” üremesine engel olmaktadır.

Sarımsağın, çiğ halde veya yağının,tüketilmesi  mikroorganizmalar üzerine antibiyotik etkiye sahip olduğu, antiviral, antifungal, antiprotozoon, antiparazitik ve antibakteriyal özellikleri üzerinde durulmaktadır. Bunun yanı sıra antiseptik işlevi, grip, nezle, ses kısıklığı, astım rahatsızlıklarına, bademcik, romatizma ve eklem enfeksiyonlarına, öksürük ve bronşite iyi geldiği ön plana çıkarılmaktadır. Terletici etkisi nedeniyle ateş düşürülmesine yardımcı olur.

Sarımsak Bitkisi, Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici ve hücre koruyucu etkisini destekler.Bu etkinin HIV virüsü ve menenjit ile mücadeleye yansıtıldığı yapılan araştırmalarda  gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kardiyovasküler sistemi güçlendirmesi, bunun da serum kolesterol seviyeleri ve trigliserit oranları üzerinde etkisi sözkonusudur. Trombositlerin damar içinde pıhtılaşmasını engelleyici etkisiyle, damar tıkanıklıklarından kaynaklanan rahatsızlıklara karşı rol oynar. Sarımsak ayrıca tansiyonu ve kan şekerini de dengeleyicidir.

Sarmısak A, B1, B2 ve C vitaminleri içermektedir. Bileşiminde alisin ve dialildisülfit adlı iki aktif madde bulunmaktadır. Aslında yağ olan alisin, penisilin özelliği taşımaktadır, 1 miligramı 15 OE penisilinin aktivitesine eşittir. Araştırmacılar alisin maddesinin, sadece sarımsağın kendine özgü kokusunu vermekle kalmadığını, ayrıca vücuttaki mantar ve maya oluşumunu engellediğini kaydetmektedir.

Tıbbi Uzmanlar, sarımsakta 2 kuvvetli antibiyotik, bol iyot ve kükürt bulunduğunu ve insan sağlığında çok değerli vazife gördüğünü, içeriğindeki aktif maddelerin damar sertliğini önlemeye, kansere karşı korumaya, bronşları dezenfekte etmeye ve cilt hastalıklarını yardımcı olduğunu belirtmektedir.
Yapılan klinik araştırmalarda sarımsağın içeriğindeki etken maddeler sayesinde tansiyonun dengelenmesinde, kan pıhtılaşmasının azaltılmasında, kötü LDL kolesterolün düşürülmesinde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde tedaviye doğal destekleyici olarak kullanılabileceğini bildirmektedir.

Sarımsak kükürt bileşikleri, belki de en benzersiz bir besin. Sarımsak iyi çalışılmış kükürt moleküllerinin onlarca kelimenin tam anlamıyla, ve hemen hemen hepsi antioksidan olarak işlev gösterilmiştir. Buna ek olarak, birçok anti-enflamatuar yararları bulunmaktadır.Sarımsak bileşiklerinde  kükürt varlığı da  beslenmede  önemli bir rol oynayabilir.

Ayrıca, sarımsak, manganezin mükemmel bir kaynağıdır.c vitamini ve protein için çok iyi bir kaynaktır.,Sarımsakta özel ve keskin kokulu uçucu bir yağ, şekerler,fermentler,B6vitamini (piridoksin),C vitamini,triptofan,selenyum,kalsiyum,fosfor,bakır,demir,Vitamin B1 Tiamin, Vitamin B2 Niasin,germanyum,çinko bulunmaktadır.

Sarımsağın sürekli kullanımı kalp hastalıklarından koruyor. Sarımsak iyi huylu (HDL) kolesterolü yükseltirken, kötü huylu ( LDL ) kolesterolü ve trigliseritleri düşürüyor. Ayrıca tansiyonu düşürmek için kullanılıyor. Araştırmalar sarımsağın çeşitli mikroorganizmalara karşı etkili olduğunu ortaya koyuyor. Sarımsak bağışık sistemini güçlendirmesinin yanında antiviral ve antifungal olarak da kullanılıyor.

Çin’de yapılan bir araştırma, sarımsak tüketiminin fazla olduğu kişilerde gastrik kansere yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Sarımsaktan elde edilen jellerinde , saçkıran, jock kaşıntı ve ayak mantarına tedavi olabileceğini bildirilmektedir.

Sarımsağın, çiğ halde veya yağının, mikroorganizmalar üzerine antibiyotik etkiye sahip olduğu, antiviral, antifungal, antiprotozoon, antiparazitik ve antibakteriyal özellikleri üzerinde durulmaktadır. Bunun yanı sıra antiseptik işlevi, grip, nezle, ses kısıklığı, astım rahatsızlıklarına, bademcik, romatizma ve eklem enfeksiyonlarına, öksürük ve bronşite iyi geldiği ön plana çıkarılmaktadır. Terletici etkisi nedeniyle ateş düşürülmesine yardımcı olur.

Sarımsak ( Garlic) Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici ve hücre koruyucu etkisini destekler bazı bilimsel bulgular mevcuttur. Bu etkinin HIV virüsü ve menenjit ile mücadeleye yansıtıldığı tecrübeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kardiyovasküler sistemi güçlendirmesi, bunun da serum kolesterol seviyeleri ve trigliserit oranları üzerinde etkisi sözkonusudur. Trombositlerin damar içinde pıhtılaşmasını engelleyici etkisiyle, damar tıkanıklıklarından kaynaklanan rahatsızlıklara karşı rol oynar. Sarımsak ayrıca tansiyonu ve kan şekerini de dengeleyicidir.
Sarımsak ( Garlic) Ağız kokusu yapması nedeniyle bir nevi insanlar arasında dışlanmış olan sarımsağın oldukça fazla faydası bulunmaktadır.En önemlisi doğal antibiyotik işlevi görebilmektedir.Kokusunu göze alarak tüketilmesinden fazlasıyla yarar vardır.Sarımsak ile sarımsak yağının kokuları ciddi anlamda farklıdır.Çünkü sarımsak yağının sarımsak kadar ciddi kokusu bulunmaz.

 

Sarımsak Kardiyovasküler Faydaları

Sarımsak ile ilgili araştırma ve kardiyovasküler sistem çoğu sarımsak tozu, sarımsak yağı, sarımsak özü veya yaşlı ziyade gıda şeklinde sarımsak üzerine yapılmıştır. Ama bu araştırma sınırlamaya rağmen, sarımsak yemek çalışmalar bu allium sebze önemli kardiyoprotektif özelliklerine sahip gösterebilir. Sarımsak bu azalma (% 5-15) ılımlı olabilir olsa bile, açıkça bizim kan trigliserid ve total kolesterol düşürmelerini yapabiliyor.

Kolesterol ve trigliserid azaltmada , sarımsağın çekici faydaları vardır. Bu üst düzey yararları açıkça kan hücresi ve inflamatuar ve oksidatif stres kan damarı koruma formu gelir. Yüksek oranda reaktif oksijen molekülleri tarafından kan damarlarının iç yüzey kaplamalarında hasar kalp krizi ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler problemler, bizim riskini artıran bir faktördür.Oluşan Oksidatif hasarın da istenmeyen inflamasyona neden olur ve bu istenmeyen plak oluşumu ve sonucunda kan damarları  tıkanma riski olabilir. Sarımsağın içindeki Kükürt içeren bileşiklerin oksidatif stres ve istenmeyen inflamasyonuna karşı  bizi korumaya yardımcı olur.

Aşağıdaki oksidatif stresin riskini düşürmeye yardımcı kükürtler  sarımsağın içinde bulunmaktadır

 • alliin
 • allicin
 • allixin
 • alil Polisülfürler (APS) *
 • dialil sülfit (DAS)
 • dialil disulfude (DADS)
 • dialil trisülfür (DAT)
 • N-asetilsistein (NAC)
 • N-asetil-S-allylcysteine ​​(NASC)
 • S-allylcysteine ​​(SAC)
 • S-allylmercaptocysteine ​​(SAMC)
 • S-ethylcysteine ​​(SEC)
 • S-methylcysteine ​​(SMC)
 • S-propylcysteine ​​(SPC)
 • 1,2-vinyldithiin (1,2-dt)
 • thiacremonone

Son Araştırmalarda Sarımsağın anti-inflamatuar tarafındaki özelliğini , içindeki  1,2-vinyldithiin (1,2-DT) ve thiacremonone bileşiklerdir. Her iki bileşikleri inflamatuar haberci moleküllerin inhibe edici aktivitesi ile çalışmak üzere görünür.Thiacremonone söz konusu olduğunda, bu inhibe alır NFkappaB adlandırılan enflamatuar transkripsiyon faktörüdür. 1,2-DT durumda, tam olarak, anti-enflamatuar mekanizmalar hücreleri tarafından makrofaj, interlökin 6 (IL-6) ve interlökin 8 (IL-8) gibi enflamatuvar mesajlaşma molekülleri serbest bırakılması edilmiş olmasına rağmen, henüz açık değildir 1,2-DT beyaz yağ dokusunda azalma olduğu gösterilmiştir. Sarımsak anti-inflamatuar ve anti-oksidatif stres bileşiklerin kombinasyonu özellikle ateroskleroz gibi kronik dejeneratif kardiyovasküler durumları açısından kardiyovasküler destek için eşsiz bir gıdadır.

Sarımsağın özellikle  Kan damarlarında tıkanıklık önlemesinde aktiftir. Allium da bizim kan damarlarının iç şekillendirme pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu kardiyovasküler korumada ajoeneyi  barındıran sarımsaktır. Ajoene art arda anti-pıhtılaşma özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çok yapışkan olmasını kanımızdaki bazı hücreler (trombositler denir) önlenmesine yardımcı olabilir, ve  bu yapışkanlık  topaklanma ve bir pıhtı oluşturarak bizim trombositlerin riskini düşürür.

Sarımsak hakkında bir çarpıcı özelliği de kan basıncını düşürmedir. Araştırmacılar Sarımsağın içindeki Allicinin, anjiotensin II ‘yi aktivite etmesini önler. Protein küçük bir parçası (peptit), anjiyotensin II’nin  kan damarları ile birleşmesini sağlar. Bu bağın oluşmasını engellemeli yoksa damarların küçülmesi ve buda basıncın artmasına neden olmaktadır.Sarımsağın allicin formu  bunu engeller.

Daha yakın zamanlarda, sarımsakla ilgili  araştırmalarda  tansiyonu destekler olduğu bulundu. Sarımsağın içindeki  Polisülfürler denilen sülfür içeren moleküller zengindir. Bu Polisülfürler, bir zamanlar bizim kırmızı kan hücreleri (eritrositler) içinde, daha fazla hidrojen sülfür (H2S) adlı bir gaz içine bizim eritrositler tarafından dönüştürülebiliyor. Üretilen H2S bizim kan damarlarının genişlemesine tetikleyerek bizim kan basıncını kontrol eder. Bizim kan damarları içindeki alan genişler, bizim kan basıncı azaltılmış olur. (H2S genişletmek ve kan damarı duvarlarının rahatlamanıza yardımcı olacak bir mesajlaşma molekülü olarak nitrik oksit (NO) gibi bir “gasotransmitter” olarak tanımlanan ve aynı kategoride yer almaktadır.) İlginçtir ki sarımsağın içindeki  Polisülfürler eritrositin yaptığını yapabilmektedir.

Sarımsağın içindeki diğer bileşenler  C vitamini, B6 vitamini, selenyum ve manganez için ayrıca sülfür bileşiklerdir.İçindeki C vitamini   LDL kolesterol korur kan, gibi tüm sulu (suda eriyen) alanlarda, vücudun ana antioksidan defansının çok iyi bir kaynağıdır. Kardiyovasküler hastalığı önlemek üzerinde derin bir etkisi olabilir kan dolaşımında serbest radikallerin oksitleyici düzeylerini azaltarak, damar duvarlarına verdiği zararları engellemeye çalışır.

Homosistein seviyelerini düşürmeye yarayan Sarımsağın ,vitamin B6 ile başka bir mekanizma oluşturarak  kalp hastalığı önlemeye yardımcı olur.

Sarımsağın içindeki  selenyum vücudumuzun antioksidan sisteminin önemli bir parçası olabilir. Bir kofaktör glutatyon peroksidaz (vücudun en önemli iç üretilen antioksidan enzimlerin biri), selenyum da yaşamsal antioksidan sistemleri bir dizi E vitamini ile birlikte çalışır.

Sarımsağın  ayrıca  selenyum açısından zengin olduğu diğer önemli bir antioksidan savunma enzimlerin bir dizi bir kofaktör olarak işlev gören bir diğer mineral  manganez’dir.(süperoksit dismutaz ). Çalışmalar manganez eksikliği yetişkinlerde, HDL (kolesterol “iyi form”) seviyesinin azalması  görülmüştür.

 

Sarımsak Vücut Sistemine Anti-inflamatuar Faydaları

Kardiyovasküler sistemi sarımsak ile  anti-inflamatuar özelliklerinden yararlanılabilir.Ayrıca Bizim bizim kas-iskelet sistemi ve solunum sistemi de sarımsağın anti-inflamatuar bileşiklerini kullandığına dair araştırmalar mevcuttur.(çoğunlukla hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ) Sarımsağın içindeki  dialil sülfit (DAS) ve thiacremonone hem de anti-romatizmal özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Ve alerjik solunum yolu iltihabı durumunda ve enflamatuvar durumlarında (tekrar hayvan deneylerinde) tedavi için yardımları gözlemlenmiştir.

 

Sarımsak ve Obezite Engelleme

Sarımsak obezite durumlarında  bazı inflamatuar yönlerini sülfür içeren bileşikler tarafından değiştirilebilir olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Özellikle, yakından inflamatuar sistemin durumuna bağlı olarak görünmektedir vücudun yağ hücrelerinin (adiposit) gelişiminde bir evre vardır. Bu evre  “preadipositlerden” denilen bir ön aşamasından geçip eğer ilerleme mümkün olmadıkça Yağ hücreleri  “adipositler.” evresine geçemezler. Sarımsak sülfür bileşikleri biri (1,2,-vinyldithiin, ya da 1,2-DT) adipositler içine preadipositlerden Bu dönüşüm azaltmakta mümkün görüntülenir, ve 1,2-DT etkisi ile ilgili enflamasyon gibi görünmektedir.

Obezite giderek artan kronik bir hastalıktır.Sarımsağa ait 1,2-DT, bileşiklerinin  obezitede görünür etkisi vardır.

 

Sarımsak Bitkisi ve Antibakteriyel ,Antiviral Faydaları

Bir tıbbi geçmişi açısından bakıldığında, sarımsağın antibakteriyel ve antiviral özellikleri belki de en efsanevi özelliğidir. İçindeki allium  ile ilgili birçok araştırmada.Antibiyotik gibi çalışan  bir madde olduğu gözlenmiştir.

Mide Ülserinde  en etkin olan virüs Helicobacter pylori gelişimini durdurmuştur.Bu alanda  halen araştırması devam etmektedir

Sarımsak Bitkisi ve Kanser Önleme Faydaları

Sarımsağın içeriğindeki maddeler (kabaca bu gıda günlük alım olarak tercüme) yüksek miktarda prostat ve meme kanseri kanseri hariç hemen hemen tüm kanser türlerinde  düşük riske etkisi  test edilmiştir. Ancak, sarımsağı kullanan deneklerde  (kabaca haftada birkaç kez alınarak)  iki kanser türü kolorektal ve böbrek kanseri riskinin daha az olduğu tespit edilmiştir.Eğer kanserle mücadele edilecekse mutlaka kullanmaya ve yemeye devam ediniz.

Sarımsak bulunan allil sülfit onun kanser önleyici faydaları önemli bir rol oynayabilir. Bu bileşikler, sarımsak Nükleer eritroid faktörü (Nrf2) hücrelerinin ana bölme içinde adı verilen bir molekül aktif edebilmektedir. Nrf2 molekülü sonra metabolik aktiviteleri, çok çeşitli tetikler hücre çekirdeğine, içine hücrenin ana bölme doğru hareket eder. Bazı durumlarda, bu olayların set güçlü bir yaşam yanıt olarak angajman için bir hücre hazırlanabilir, ve özelde, oksidatif stres koşullar altında tabi tepkisinin tür. Başka koşullar altında, bu olaylar aynı seti programlanmış hücre ölümü (apoptosis) meşgul hücre hazırlayabilirsiniz. Bir hücre çok diğer hücrelerle sağlıklı bir şekilde işleyişini devam tehlikeye haline geldiğini tanıdığında, kendi yaşam döngüsü boyunca devam durur ve aslında kendisinin dağıtılacağı ve parçaları geri dönüşüm başlar. Düzgün çalışmayabilir veya diğer hücreler ile etkin iletişim yeteneği olmadan devam hücrelerin kanser olma riski vardır çünkü bunu devam ya, kendisini kapatmaya gerektiğini belirlemek için bir hücre için çok önemlidir. Nrf2 etkinleştirmek için sarımsak en allil sülfit yeteneği olduğunu sarımsak bütün bu kritik hücre yanıtlarını değiştirmek yardımcı ve şekillendirme potansiyel olarak kanserli hücreleri önlemek mümkün olabileceğini düşündürmektedir.

Sarımsak ve kanseri önleme üzerine bir araştırma, özellikle ilginç bir alan yüksek ısıda pişirilen et içerir. Heterosiklik amin (HCAs) eti yüksek bir sıcaklıkta pişirme yüzeyinin (400Ë? F/204Ë? C veya daha yüksek) ile temas durumuna geldiği zaman oluşabilir kansere bağlı maddelerdir. Böyle bir HCA (2-amino-1-metil-6-fenilimidazo açılımı olan PhIP adlandırılırpiridin). PhIP hızla DNA hasarına yol açabilecek maddeler dönüşüyor, çünkü et, büyük miktarlarda yemek kadınlarda meme kanseri görülme sıklığındaki artışın bir nedeni olduğu düşünülmektedir.

Diallil sülfit (DAS), sarımsak birçok Sülfür içerikli bileşiklerin birinin, kanserojen içine PhIP dönüşümü inhibe etti. Aktif DNA hasarına yol açabilecek maddeler içine PhIP dönüştürmek karaciğer enzim üretimi (Faz I enzimler CYP1A1, CYP1A2 ve CYP1B1) azaltarak DAS blokları bu dönüşümü. Tabii ki, PhIP oluşumunu önlemek için en iyi yol ilk etapta bir 400F/204C pişirme yüzeyi ile temas halinde et getirmek için değildir. Ancak araştırmalar bu alanda hala önemli kanser önleyici özelliklere sahip bir allium sebze olarak sarımsak görüşümüzü güçlendirir.

 

Sarımsak ve Demir Metabolizması

Sarımsakla ilgili son  zamanlarda yapılan araştırmalarda ,  demir metabolizmasını düzeltmesi mümkün olabileceğini göstermiştir. Demir hücrelerinde depolanan, bunun için en önemli yollarının bir hücre dışına taşınır ve dolaşıma iade edilecek ferroportin olarak adlandırılan bir protein içerir. Ferroportin hücre zarından çalışan protein ve demir haç ve hücre terk etmek için bir köprü sağlar. Sarımsak ferroportin, vücudumuzun üretimi artırmak mümkün olabilir ve bu şekilde, gerekli olarak dolaşımda demir tutmak yardımcı olabilir.

Sarımsak Yararlarını ve Genel Bilgileri  kısaca listeleyelim:

 • Sarımsağın bir antiseptik görevi gördüğü ve çok hızlı bir şekilde yaralarını tedavi yardımcı olur.
 • Sarımsağın sağlık yararlarından biride, bir taze kesilmiş çiğ gıda günde üç kez diş  almak ancak ham ekleyerek soğuk algınlığı, öksürük dahil olmak üzere enflamasyon ve enfeksiyona karşı çeşitli enfeksiyon ve eylemlerine karşı mücadelede yardımcı olmada iyidir.
 • Çin’de bazı çalışmalarda bunu kanseri önlemek kimyasallar içerdiği gösterilmiştir. Bunlar düzenli olarak sarımsak yemek kansere karşı koruma sağladığını göstermektedir.
 • Taze ya da pişirilmiş sarımsak veya 500 mg sarımsak kapsülleri günde iki kez kan basıncı ve kalp sorunları aşağı düşürür yardımcı olur. Yüksek yoğunluklu lipoproteinler seviyeleri artar ve kandaki zararlı kolesterolü düşürür ve damar ve kalp sağlığını koruyor.
 • Kan pıhtılaşmasını azaltır incelir ve kan basıncı ve dolaşım yetersizliği kontrolünde yardımcı olur.
 • Vücudun bağışıklık sistemini uyarır ve çeşitli hastalıklara karşı mücadelede yardımcı olur.
 • Kronik bronşiti engeller, solunum problemleri, nezle ve rahatlatır.
 • Nazal dekonjestan ve balgam söktürücü olarak hareket eder.
 • Astım, histeri, su toplama ve iskorbüt için yararlıdır.
 • Sarımsağın Sindirim sisteminin bir temizleyici olarak çalıştığı gibi , gaz kür yardımcı olur iç parazitler öldürür ve mükemmel bir iç antiseptiktir.
 • Araştırmacı kendini sağlıklı tutmak isteyen her ve her insan için bir veya iki küçük diş eşdeğeri yaklaşık 4 gram taze sarımsağın günlük alımı  önerilir.

 

Sarımsağın Etkileri

Sarımsak  Yan Etkileri ve Sarımsak Zararları

Sarımsağın kokusu,nefes ve ter kokunuzu etkiler.Sarımsağın yağ formunu kullanmak gerekir.Sarımsağın fazlaca çiğ olarak yenmesi ve aşırı kullanmasında Mide yanması, mide bulantısı,ishale ve böbreklere zarar verebilir.Hassas bünyeli insanlarda, baş ağrısı yapmakta, dimağa ve gözlere zarar vermekte, susuzluğa neden olmakta, safra kesesini tahrik etmekte ve Ağız Kokusunu bozmaktadır. Yedikten sonra sedef otu çiğneyerek ağız kokusunun önüne geçilebilmektedir.

Sarımsak tozunu solumak da, Astım krizlerine, hassas bünyeli insanlarda ise alerjiye neden olmaktadır.

Aşırı sarımsak tüketiminin bir başka yan etkisi de, bağırsaklarda gaz oluşturmasıdır.

Sarımsak uygun dozun, yemekle birlikte alınması halinde 10 gr kadar olmalıdır. Mide yanması ve ekşimesi ve uzun süreli ağrılar oluşturduğu için, aç karna yenilmemesi tavsiye edilmektedir.

Ülser veya tiroid sorunları olan kişilerin sürekli sarımsak kullanmaları için  doktorunuza sormalısınız.

Sarımsağın İlaçlar ve Diğer Besinlerle Etkileşimi

Sarımsak, aspirine benzer bir şekilde (kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltan) kan inceltici ilaçlarla alınmamalıdır.Bu etki, ameliyat sırasında veya sonrasında bir sorun olabilir.Cerrahi bir ameliyat durumunuz varsa dikkatli sarımsak kullanın ya da bir kanama bozukluğu varsa doktora sormadan kullanılmamalıdır.
Sarımsak Sakinavir ilacın etkinliğini engellemektedir.Bu ilaç , HIV enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılır.

Isoniazid (Nydrazid) – Bu ilaç tüberküloz tedavisi   için kullanılır. Sarımsak ile alınırsa  daha az etkili hale getirir ve  bu ilaçın yoğunluğunu azaltır.

Doğum Kontrolhapları – Sarımsak doğum kontrol haplarının  daha az etkili hale getirebilir.

Kan inceltici ilaçlar  ile Sarımsak  tüketimi kanama riskini artırarak, ilaçla birleşip daha güçlü hareket edip bu ilaçın etkisini arttırır. Kan inceltici varfarin (Coumadin), klopidogrel (Plavix) ve aspirin  bazı örnek markalardır.

HIV / AIDS İlaçlar – Sarımsak proteaz inhibitörlerinin kan düzeyini düşüren ilaçlar,  HIV  olan  insanları tedavi etmek için kullanılır. Proteaz inhibitörleridir:

 • Amprenavir (Agenerase)
 • Fosamprenavir (Lexiva)
 • İndinavir (Crixivan)
 • Nelfinavir (Viracept)
 • Ritonavir (Norvir)
 • Sakinavir (Fortovase)

Sarımsak Steroid olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar la (NSAID) – NSAID  tüketimi kanama riskini artırabilir. NSAİİ ibuprofen (Advil, Motrin) ve naproksen (Aleve) gibi reçeteli ilaçlar sayılabilir.

Sarımsak yaygın alerjik yiyecek değildir, oksalatlar veya pürin ölçülebilir miktarda içerdiği bilinmemektedir ve aynı zamanda en sık ilaç kalıntısı içeren 12 gıda maddelerinden biri olan Çevre Çalışma Grubu’nun 2010 raporu “Pestisitler için Shopper Kılavuzu” dahil değildir.

 

Sarımsak Nasıl Kullanılır 

Sarımsak , Kıyma veya ezilmede etkin maddesi allicin hemen tüketilmelidir.Allicin , Phytonutrient allicin dönüşür enzimatik sürecini teşvik eder. Maksimal allicin üretimi için imkan vermek üzere, sarımsak yeme veya pişirmeden önce en az 5 dakika bekleyin. Ayrıca sarımsak (örneğin, limon suyu) herhangi bir yüksek asidik madde ekleyerek öncesi dönemde “zaman aşımına” Bu 5 dakikalık gözlemlemek. 3.5 ‘un altında bir pH olan bileşenler de enzimatik süreci devre dışı bırakabilirsiniz.

Çocuk için ekstra sarımsak takviyesi vermeden önce doktorunuza danışın.

Sarımsak tüketimi Yetişkinlerde , 2 diş sarımsak yemenin yeterliliği uzmanlarca belirtilmiştir.Genelde 4gr ama denk gelmektedir.

Sarımsak gıda takviyeleri, bütün taze sarımsak yapılan kurutulmuş veya dondurularak kurutulmuş sarımsak, sarımsak yağı, ve yıllanmış sarımsak özünden elde edilir.Tüm sarımsak formları aktif maddeler aynı miktarda içermez. Dikkatlice sarımsak ürünlerinde etiketi okumak çok önemlidir. En çok faydayı elde etmek için, standart sarımsak ürünleri kullanın.

Sarımsak Kullanmak

Sağlık için çiğ sarımsak kullanmanızı öneririz.Eğer sarımsak çiğ yenilmesse , yemek pişme sonlarına doğru içine atınız. Çok uzun süre çok fazla ısı  kükürt bileşiklerinin etkinliğini azaltır, aynı zamanda sarımsak acı olacaktır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar az süre (5-15 dakika) olacak şekilde kullanınız.

Eğer yağ ile sarımsak birleştirmek istiyorsanız,  yağ-sarımsak karışımı 250F/121C veya daha düşük ısı tutulması durumunda sarımsak ve yağ hem de sağlık yararları korumaya yardımcı olacaktır.İçerisindeki koruyucu bileşikler değerini koruyacaktır. Bu aynı prensip sarımsak dişlerini  kavurma fırını içinde geçerlidir. Sarımsak pişirmede  350F/177C sıcaklık aralığı önermiyoruz.

Sarmısak bitkisinin kın biçimindeki düz yapraklan, bitkinin toprak altında gelişen baş adlı Bitki soğanından uzarlar. Baş, sayıları 5-30 arasında değişen ve yan yana birbirinin üzerine yığılarak gelişen diş adlı soğancıklardan meydana gelmiştir. Bu dişler sarmısak yetiştiriciliğinde tohumluk olarak kullanıldığı gibi, Türk mutfağında koku ve tadıyla çeşni katması için birçok yemek, meze, turşu vb’ye katılarak tüketilmektedir.

 

Sarımsağın Tıbbi Araştırması

Sarımsak Bilimsel Araştırmalar

Sarımsak bitkisinin faydaları bilim adamlarının araştırmalarına konu olmuştur.

Sarımsak ve Dolaşım Sistemi
Sarımsak Faydasını İngiliz Dr. J. Grunvald  araştırmış ve günde bir diş sarımsak yemenin, kardiovasküler risk faktörleri için de potansiyel bir koruma sağladığını söylemektedir.

Sarımsak AntiMikrobiktir (Antimikrobiyal),Kan ve Kolestrolü etkiler.
Sarımsak ile ilgili Newyork Devlet Üniversitesinde, Eczacılık Departmanı Başkanı Eric BLOC tarafından yapılan araştırmada, sarımsağın antimikrobik etkiye sahip olduğunu, bu konuda aspirinle eşit, hatta onu geçen bir düzeyde olduğu tezini savunmaktadır.
Ayrıca sarımsağın faydalarından , kan ve kolestrol üzerindeki pozitif etkilerinden başka, ruhsal durumu da düzelttiği, insanın kendini iyi ve mutlu hissetmesine yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

Sarımsak Faydaları ile Yapılan bu araştırma Hannover Üniversitesindeki Alman bilim adamları tarafından teyit edilmiştir.

Sarımsağın  enfeksiyonu söndürme yeteneği Nisan ayında yayımlanan bu Ottawa Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada doğrulanmıştır. 2005 sayısında Fitoterapi Araştırma . Araştırmacılar, aktif maddeler ve antimikrobiyal aktivite için sarımsak ve beş taze sarımsak özü içeren 19 doğal sağlık ürünleri test ettik.3 önemli bakteri türüne karşı etkili olğunu gösterdi.E. faecalis, idrar yolu enfeksiyonlarındaki mikrop adı ; N. gonorrhoeae, cinsel yolla bulaşan hastalıklardaki  mikrop ve hastanelerde yaygın enfeksiyonların sebebi S. aureus,. Bu bakterilerin yok edilmesi en başarılı ürünleri yüksek allicin içeriğe  sahip olan Sarımsak  galip geldi.

Sarımsak Antibakteriyel Özelliği AntiBiyotik Etkisi

Sarımsak, antibakteriyel gücü Kaliforniya Üniversitesi, Irvine yapılan bir çalışmada görüldü.Antibiyotik içerikli sularda bakteriler dirençli çıkarken, Sarımsak suyu bu bakterilerileri etkisizleştirmiştir. Hatta daha heyecanlısı , sarımsak orjinal suyunu  1:128 kadar değişen dilüsyonları bile önemli antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu görülmüştür.
Sarımsak ve Diş Eti Sağlığı -Ağız Sağlığı
Sarımsak bile diş etlerinizin sağlıklı kalmaya yardımcı olabilir. Temmuz 2005 sayısında yayınlanan bir çalışmada Oral Biyoloji Arşivleri , araştırmacıların  sarımsak ekstraktının ağızda hastalığa neden olan bakterileri inhibe ve mücadelede değerli olabileceği sonucuna varılmıştır.En önemlisi periodontitis , ciddi bir diş eti hastalığıdır. (Gingivitis Tedavi edilmeyen sık periodontisis yol açar sonuçta diş kaybı ile sonuçlanan, dişleri destekleyen bağ ve kemikler enfekte ve iltihaplı bir durumdur.)

Ağız sağlığı vücudunuzun geri kalanı etkileyebilir. çünkü bu heyecan verici bir haber. Örneğin, ağzınızdaki bakteriler hastalık yapıcı yoluyla kana karışması için  dişeti kanamaları , kalp kapakçıklarına kadar  seyahat eder ve zarar verir.Sarımsak kullanarak ağız ve diş sağlığında  bakterilerin etkisini silmektedir.

Son olarak, Ocak 2005 sayısında Antimikrobiyal Ajanlar ve Kemoterapi konusunda , araştırmacılar taze sarımsak ekstraktı C. albicans bakterisine (mantar oluşturur) karşı denemiştir.C. albicans ile sarımsak buluşmasında ilk bir saat çok etkili olmuştur.C. albicans ın etkenliği48 saat boyunca yavaş yavaş azalmıştır. Ancak, geleneksel antifungal ilaçlar da zaman geçtikçe aynı azalan etkinliği görülmemiştir.

Sarımsak ve Nezle
Sarımsak İngiliz bilim adamlarına göre, kolestrolü düşürmekte, kanda oluşan pıhtıları çözen sistemi aktif hale getirmekte ve içerdiği allicin maddesi ile anti mantar ve mikrop öldürücü etki yapmaktadır.

Rus bilim adamlarına göre allicin diğer birçok antibiyotikten farklı olup, zararlı bakterileri öldürürken, faydalı bakterilere etkisizdir. Bu madde Rusya’da nezleye karşı kullanılmaktadır.

Sarımsak soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.Amerikada yapılan soğuk mevsimi  Kasım ve Şubat ayları süresince yapılan Bir çalışmada, deneklerin bir grubu , 12 hafta boyunca sarımsak takviyesi diğer gruba plasebo verildi.Sarımsak alanlar plasebo alanlara göre daha az soğuk algınlığına yakalandı. Ayrıca Sarımsak alan grubta nezle olan kişilerin,  plasebo grubundaki  nezle olanlardan daha hızlı iyileşmiştir.

Sarımsak ve Kolestrol
Son zamanlarda İngiliz bilim adamları, sarımsağın kandaki kolestrolü kontrol ettiğini, Japon bilim adamları ise B vitaminin alımını hızlandırdığını bulmuşlardır.

Sarımsak ve Sıtma
Kanada’nın Toronto Universitesinde yapılan araştırmada sarımsağın sıtmada olduğu kadar kanserle savaşta da önemli rolü olduğu saptandı. Disülfides adı verilen sarımsaktaki bileşiklerin antiviral, antibakteriyel, antiparaziter ve antikanserojen özellik taşıdığı belirlendi. Sarımsağın bir bileşeni olan Ajoenin, hücreler için önemli olan glutatyon sistemi üzerine etkili olduğu gözlendi.

Sarımsak Kanser olma riskini azaltır.Marmara Ünv. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel ALPHAN  sarımsak kanser olma riskini azaltacağını belirtmiştir. Vitamin, mineral ve aminoasit yönünden son derece zengin olan sarımsak, kalp krizi, beyin kanaması ve kanser olma riskini azaltıyor.

Sarımsak kanser gibi vücudun mücadele hastalıkları yardımcı, bağışıklık sistemini güçlendirmesinde faydalıdır.Test tüplerinde, sarımsak anti-kanser aktiviteye sahip gözükmektedir. Ve toplum çalışmaları – zaman içinde insan gruplarının takip olanları – Daha fazla çiğ ya da pişmiş sarımsak yiyen insanların belirli kanser türleri, özellikle kolon ve mide kanserleri daha az gelişebilir olduğunu göstermektedir.Çiğ ya da pişmiş sarımsak yiyen insanlar arasında kolorektal kanser riskinde% 30 azalma bulundu. Fakat Sakın sarımsak gıda takviyesi  ile aynı etkiye sahip görünmemektedir.

Amerikan Iowa Kadın Sağlığı  Resmi büyük Çalışmasında 41,000 orta yaşlı kadınların beslenmelerinde ne kadar sarımsak, sebze ve meyve vardı diye rapor hazırlandı. Sonuçların ise  düzenli sarımsak, meyve ve sebze yiyen kadınlarda kolon kanseri gelişme riskinin% 35 daha düşük olduğunu göstermiştir.

Sarımsak ve Kalp Hastalıkları Damar Sertliği
Maryland Tıp Merkezi Üniversitesinde yapılan araştırmada bazı kanıtlara göre, sarımsak kalp hastalığı önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.Ateroskleroz yavaşlatmak yani sarımsak damar sertliğini % 7 ve% 8 arasında düşürdüğü gözlemlenmiştir.Yüksek kan basıncı üzerindeki çalışmaların çoğu Kwai adı verilen belirli bir formülasyon kullandık. 4 yıl süren bu çalışmada standart sarımsak tozu günlük 900 mg alan  insanlarda  ateroskleroz -damar sertliği- gelişimi yavaşladığı bulundu s Sarımsak ayrıca kalp krizi ve felçlere önlemeye yardımcı olabilecek bir kan inceltici görevi görür, yani bir antikoagülan gibi görünüyor.

Daha önceki çalışmalarda sarımsak , yüksek kolesterol düşürdüğü bulunmuştu, ancak sonrasında  yeni çalışmalarda bu etkisi olmadığı bulunmuştur.

 

Sarımsağın Besin Değeri

Sarımsak manganez  için mükemmel bir kaynaktır.Buna ek olarak vitamin B6 ve C vitamini çok iyi bir kaynağıdır, sarımsak protein ve tiamin (B1 vitamini) gibi, mineraller germanyum  ,fosfor, selenyum, kalsiyum, bakır  için iyi bir kaynaktır.

Sarımsak kükürt bileşikleri belki de en eşsiz besin maddeleridir.Sarımsakta araştırılan kükürt molekülleri düzinelerce bulunmakta , ve hemen hemen hepsinin antioksidan olarak işlev gösterilmiştir.

Oda sıcaklığında sarımsak yağı saklamayın. Oda sıcaklığında muhafaza edilen Sarımsak-yağ karışımları bakılmaksızın sarımsak taze veya kavrulmuş olup olmamasından, botulizm üretimi için mükemmel koşullar sağlar.

Sarımsak 28.35 gram = 42.24 kaloridir.
Besin Ögeleri Miktarı DV
(%)
Besin
Yoğunluk
Dünyanın sağlıklı
gıdalar Değerlendirme
manganez 0,47 mg 23.5 10.0 mükemmel
B6 vitamini 0.35 mg 17.5 7.5 çok iyi
C vitamini 8.85 mg 14.8 6.3 çok iyi
triptofan 0.02 g 6.2 2.7 iyi
selenyum 4.03 mcg 5.8 2.5 iyi
kalsiyum 51.31 mg 5.1 2.2 iyi
fosfor 43,37 mg 4.3 1.8 iyi
B1 vitamini 0,06 mg 4.0 1.7 iyi
bakır 0.08 mg 4.0 1.7 iyi
protein 1.80 g 3.6 1.5 iyi
Dünyanın sağlıklı
gıdalar Değerlendirme
Kural
mükemmel DV> =% 75 veya
Yoğunluk> = 7.6 ve DV> =% 10
çok iyi DV> =% 50 VEYA
Yoğunluk> = 3.4 ve DV> =% 5
iyi DV> =% 25 VEYA
Yoğunluk> = 1.5 ve DV> =% 2.5

 

Sarımsaktan yapılan  ürünler

 • Sarımsaktan yapılan Saç Şampuanları artık üretilmektedir.
 • Sarımsağın yağı, alırken çok dikkat edip güvenli marka alınız sorgulayınız.Yağın konsantre olmasına dikkat ediniz.
  Sarımsağın yağı hatta bunların konsantre olanı ,0.5 kilo sarımsak yağı konsantresi ,10 kilo sarımsağa eşit içeriktedir.
 • Sarımsaktan elde edilen tozu, aynen taze sarımsak gibi özellikle yemeklerde tat amaçlı kullanılmaktadır.
 • Sarımsaktan elde edilen  sabunu,herhangi olumlu kullanım sonuçları bilgi yoktur.Piyasada sarımsağın sütü,Yağ ile aynı anlamdadır.
 • Sarımsaktan yapılan özler,ekstratlar kullanılarak  Hapı ,kapsülü,  tableti olarak gıda takviyeleri bulunur.Fakat bu ürünleri alırken gerçekten ekstrat kullanılmışmı sorgulamak gerekir.Emin değilseniz üreticisi belli değilse günde 2 diş sarımsak çiğnemeden yutun aynı anlama gelmektedir.Fakat buda koku üretebilir bu yüzden Sizlere tavsiyem bunlardan ziyade Sarımsak yağı kullanmanızı tavsiye edilir.Çünkü bir sarımsağın yüzde yetmişi su olarak düşünürsek ,posası gittiğinde pek bir özelliği kalmayabilir.

 

Sarımsak Yağının Faydaları

Sarımsağın baş kısmının damıtılması ile yağı elde edilmekte ve bu yağ daha çok baharat kokulandırmada, eczacılıkta, mikrop öldürücü olarak bazı temizlik maddelerinde kullanılmaktadır.

Sarımsak Ağız kokusu yapması nedeniyle bir nevi insanlar arasında dışlanmış olan sarımsağın oldukça fazla faydası bulunmaktadır.En önemlisi doğal antibiyotik işlevi görebilmektedir.Kokusunu göze alarak tüketilmesinden fazlasıyla yarar vardır.Sarımsak yağı ise hemen hemen bir çok eczaneden ve aktarlardan edinebileceğiniz üründür.Sarımsak yağında da çeşitli markalar vardır.Kalitelisini tercih ediniz.Zira fiyatı oldukça cüzi sayılır.Sarımsak ile sarımsak yağının kokuları ciddi anlamda farklıdır.Çünkü sarımsak yağının sarımsak kadar ciddi kokusu bulunmaz.
Sarımsak Yağı Faydalarını sıralayalım:

 • Sarımsağın yağı içmek ,Balgam söktürür.
 • Sarımsağın yağı ile doğrudan saçlara masaj ,Saç dökülmesi ve kırılmasını engeller.Ahmet Maranki saçın yeniden çıkmasını sağlamak için sarımsak yağının oldukça etkili olduğunu vurgulamıştır.
 • Katı olarak kullanım haricinde Sarımsağın yağı , Kanserden koruyucu etkisi bulunur.
 • Sarımsağın yağı içmek Böbrek taşlarının düşürülmesini yardımcı olur.
 • Sarımsağın yağı içmek Öksürük, nefes darlığı, astım gibi solunum yolları rahatsızlıklarına iyi gelir.
 • Sarımsağın yağı kullanmak ,Yüksek tansiyon hastalığı bulunanlar için tansiyon dengeleyicidir.
 • Sarımsağın yağı kullanmak Kalbi kuvvetlendirir.İçinde Tiamin Niasin ve Çinko varlığı olan sarımsak kolestrol kalp ve damar sistemlerinde yardımcı bir faktördür.
 • Sarımsağın yağı içmek saç ve kıl çıkmayan bölgede derin masaj yaparak uzun sürede eski halini almasına yardımcı olur.Kellik,alopesi,saç döküntüsü,saç karası,saç kıran,yanlış alınan kaşlar gibi durumlarda eski haline getirmede yararı vardır.

 

Sarımsak Neden Kokar

Sarımsağın kesilmesi veya basarak kırıldığı zaman, etken maddesi allinaise’tır.Bu enzim kimyasal doğasında değiştirir alliin içine allicin, dünyada mutfaklarda bir dayanak noktası olduğunu çarpıcı, keskin sarımsak kokusu ile sonuçlanan kükürt içeren bir moleküldür. Bu kükürt moleküllerinin ekshale hava ve terleme yoluyla kaçan, kan dolaşımına ve akciğerlerin içine emilir. Böylece, sarımsak nefeslerde kokar.Büyük miktarlarda sarımsak tüketmek bazı kişilerde, fark edilir bir sarımsaklı vücut kokusu neden olabilir. Böyle bir durumda, o sarımsak keyfini başkalarına eziyet vermemek için  kendinizi sarımsak nefes kurtulmak için maydanoz çiğneyerek denemek akıllıca olur. Soyma ve / veya sarımsak kesmek sonra kokunun  ellerinizden gitmesi için, sadece ellerinizi yıkayın ve ardından bir krom musluk üzerine temiz ellerinize sürün,kurtulun.

 

Sarımsakla ilgili  Fotoğrafları

 

Kaynaklar ve Dış Bağlantılar

 • Ban JO Oh, JH, Kim TM ve ark. Thiacremonone, NF-kB inhibisyonu ile sarımsak izole bir roman sulfurcompound Anti-enflamatuar ve artritik etkiler. Artrit Res Ther. 2009; 11 (5): R145. Epub 30 Eyl 2009. 2009.
 • Benavides GA, Squadrito GL, Mills RW ve ark. Hidrojen sülfür sarımsak vasoactivity aracılık. Proc Natl akademik Sci US A. Kas 13, 2007, 104 (46) :17977-82. 2007.
 • Cavagnaro PF, Camargo A, Galmarini CR, Simon PW.Sarımsak (Allium sativum L.) antiplatelet aktivite ve pişirme etkisi içeriği tiosülfinatlar. J Agric Food Chem. Şub 21, 2007; 55 (4) :1280-8. Oca 27, 2007 Epub. 2007. PMID: 17256959.
 • Galeone C, Pelucchi C, Levi F Negri, E, Franceschi S, Talamini R, Giacosa A, La Vecchia C. Soğan ve sarımsak kullanımı ve insan kanser. Am J Clin Nutr. Kas 2006; 84 (5) :1027-32.2006. PMID: 17093154.
 • Galeone C, Pelucchi C, Talamini R ve ark. Soğan ve sarımsak tüketimi ve benign prostat hiperplazisi oran. Üroloji. Ekim 2007; 70 (4) :672-6. 2007.
 • Galeone C, Tavani A, Pelucchi C, et al. Allium sebze tüketimi İtalya ve akut miyokard enfarktüsü riski. Eur J Nutr. Mar 2009; 48 (2) :120-3. 2009.
 • Gautam S, Platel K ve Srinivasan K. sarımsak ve soğan varlığında gıda tahıl demir ve çinko Yüksek bioaccessibility. J Agric Food Chem. 28 Tem 2010; 58 (14) :8426-9. 2010.
 • Ghalambor A ve Pipelzadeh MH. Klinik yanık değişen derecelerde yanık hastalarında kontrol Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonu ağızdan ezilmiş taze sarımsak etkinliği üzerine çalışma. Mikrobiyoloji 2009 Jundishapur Dergisi, 2 (1) :7-13. 2009.
 • Hosono-Fukao T, T Hosono, Seki T el al. Diallyl trisülfür Karbon Tetraklorür Bağlı Karaciğer Hasarı gelen Rats korur.Beslenme Dergisi. Bethesda: Dec 2009. Vol. 139, Iss. 12, p.2252-2256. 2009.
 • Kaschula CH, Avcı R, ve Parker MI. Sarımsak kaynaklı kanser ilaçları: yapısı ve ajoene biyolojik aktivite. Biofactors. 2010 Jan; 36 (1) :78-85. 2010.
 • Keophiphath M, F Priem, Jacquemond-Collet I ve ark.Sarımsak 1,2-Vinyldithiin Farklılaşma ve İnsan preadipositlerden iltihapları önler. Beslenme Dergisi.Bethesda: Nov 2009. Vol. 139, Iss. 11, p. 2055-2060.2009.
 • Lawson LD ve Gardner CD. Sarımsak Ürünleri Kompozisyon, Stabilite ve Biyoyararlanım bir Klinik Araştırma kullanılır olmak. J Agric Food Chem. 2005 Ağustos 10; 53 (16): 6254-6261. 2005.
 • Lazareviç K, Nagorni A, Rancic N et al. Diyet faktörleri ve mide kanseri riski: hastane tabanlı vaka kontrol çalışması. J Buon. 2010 Ocak-Mart; 15 (1) :89-93. 2010.
 • Lee YM, Gweon OC, Seo YJ ve ark. Antioksidan tip 2 diyabet hayvan modelinde, sarımsak ve yaşlı siyah sarımsak etkisi.Nutr Res Pract. 2009 Yaz; 3 (2) :156-61. 2009.
 • Melino S, Sabelli R ve Paci M. allil sülfür bileşikleri ve hücresel detoksifikasyon sistemi: kanser tedavisinde etkileri ve perspektifleri. Amino Asitler. 6 Mar 2010. [Epub ahead of print]. 2010.
 • Mukherjee S, Lekli I, Goswami S ve ark. Taze Ezilmiş Sarımsak İşlenmiş Sarımsak daha üstün Kardiyoprotektif Ajan. J Agric Food Chem. 12 Ağustos 2009; 57 (15): 7137-7144. DOI: 10.1021/jf901301w. 2009.
 • Nahdi A, Hammami I, Brasse-Lagnel C ve ark. Sarımsak veya demir biyoyararlanımı ve toksisite, ana aktif bileşen dialil disülfit Etkisi. Nutr Res. Şub 2010; 30 (2) :85-95.2010.
 • Nemeth K ve Piskula MK. Besin içeriği, işleme, emilim ve soğan flavonoidler metabolizması. Crit Rev Food Sci Nutr.2007; 47 (4) :397-409. 2007.
 • Nimni ME, Han B ve Cordoba F. bizim diyet yeterli kükürt alıyorsunuz. Nutr Metab (Lond). 6 Kas 2007; 4:24-36.2007.
 • Pedraza-Chaverrí J Gil-Ortiz M, Albarran G ve ark. In vitro Cu2 insan serumu + kaynaklı lipoprotein oksidasyonu engellemek için Sarımsak yeteneği ısıtmalı sarımsak korunur: Cu 2 +-şelasyon ilgisi etkisi. Nutr J. 2004; 03:10.2004.
 • Reinhart KM, Talati R, beyaz CM ve ark. Lipid parametreleri üzerine sarımsak etkisi: sistematik inceleme ve meta-analiz.Nutr Res Rev Jun 2009; 22 (1) :39-48. 2009.
 • Ried K, Frank YA, Hisse Senetleri NP ve ark. Bir sistematik derleme ve meta-analiz: Kan basıncı üzerine sarımsak etkisi.BMC Damar Disord. 16 Haziran 2008; 08:13. 2008.
 • Rivlin RS. Sarımsak kanser riskini azaltabilir. Am J Clin Nutr.Ocak 2009; 89 (1): 17-18. 3 Aralık çevrimiçi 2008’de yayınlanmıştır. 2009.
 • Salih BA, ABASIYANIK FM. Düzenli sarmısak alımının asemptomatik kişilerde Helicobacter pylori sıklığı etkiler mi.Suudi Med J. Ağustos; 24 (8) :842-5. 2003.
 • Shin HA, Cha YY, Park MS ve ark. Diallyl sülfür mitokondriyal sinyal yolağı tarafından büyümesinin önlenmesi ve anaplastik tiroid kanseri hücrelerinin apoptozisi indükler. Oral Oncol. Nis 2010; 46 (4): E15-8. 2010.
 • Siegel G, Michel F, Ploch M, M Rodriguez, Malmsten M. [sarımsak ile aterosklerotik plak gelişimi inhibisyonu]. Wien Med Wochenschr. Kas 2004; 154 (21-22) :515-22. 2004.PMID: 15638070.
 • Tillī CM, Stavast-Kooy AJ, Vuerstaek JD, Thissen MR, Krekels GA, Ramaekers FC, Neumann HA. Sarımsak türevi organosülfür bileşeni ajoene apoptozisi uyararak bazal hücreli karsinom tümör boyutu azalır. Arch Dermatol Res.Temmuz; 295 (3) :117-23. 2003.
 • Wang, Y, Zhang, L, Moslehi R ve ark. Uzun Vadeli Sarımsak veya Mikronutrient takviyesi değil, ama Anti-Helicobacter pylori Terapi, bir Kırsal Chine Serum Vitamin B-12 veya Homosistein etkilemeksizin Serum Folat veya Glutatyon arttırır. J Nutr. Ocak 2009; 139 (1): 106-112. 2009.
 • Wilson CL, Aboyade-Cole A, Darling-Reed S, Thomas RD.Poster Bildiriler, Oturum A, Soyut 2543: A30 Diallyl Sülfür Faz I ve Faz II İnsan Meme Hücrelerine Enzimlerin Metabolize ve İfade PhIP Bağlı Değişiklikler antagonize.Baltimore, MD, Temmuz 2005 yılında Kanser Önleme Araştırma toplantıda Kanser Araştırma Kullanıcı Sınır için Amerikan Derneği sunuldu. 2005.
 • Zare A, Farzaneh P, Pourpak Z ve ark. Yaşlı sarımsak özü Saf BALB / c farelerde alerjik hava yolu inflamasyonu modüle eder. İran J Alerji Astım Immunol. Eyl 2008; 7 (3) :133-41. 2008.
 • Ackermann RT, Mulrow CD, Ramirez G, Gardner CD, Morbidoni L, Lawrence VA. Sarımsak bazı kardiyovasküler risk faktörleri düzeltmekte başarılı olacağını göstermektedir. Arch Intern Med . 2001; 161:813-824.
 • Kızılağaç R, S Lookinland, JA Berry, et al. Bir anti-hiperlipidemik ajan olarak sarımsak etkinliğini sistematik bir. J Acad Hemşire Pract Am . 2003; 15 (3) :120-129.
 • Ang Lee MK, J Moss, Yuan CS. Bitkisel ilaçlar ve perioperatif [incelemesi]. JAMA . 2001, 286 (2) :208-216.
 • Eşref R, Aamir K, Şeyh AR, tip 2 diyabetli hastalarda dislipidemi Sarımsağın Ahmed T. Etkileri. Ayub J Med Coll Abbottabad . 2005; 17 (3) :60-4.
 • Bailey C, diyabet. Için tedavi olarak Günü C. Geleneksel bitki ilacı Diyabet Ürünleri . 1989; 12:553-564.
 • Berthold HK, aterosklerozun önlenmesi için Sudhop T. Garlic hazırlanması. Curr Opin Lipidol . 1998; 9 (6) :565-569.
 • Berthold HK, Sudhop T, serum lipoprotein ve kolesterol metabolizması. Bir sarımsak yağı hazırlık von Bergmann K. Etkisi JAMA . 1998; 279.
 • Borrelli F, Capasso R, Izzo AA. Sarımsak (Allium sativum L.): Yan etkiler ve insanlarda ilaç etkileşimleri. Mol Nutr Gıda Arş. 2007; 51 (11) :1386-97.
 • Caron MF, Beyaz CM. Diyet takviyeleri antihiperlipidemik özelliklerin değerlendirilmesi. Farmakoterapi . 2001, 21 (4) :481-487.
 • Delaha EC, Garagusi VF. Sarımsak ekstraktı (mikobakteriler tarafından inhibisyonu Alliumsativum ). gisi . 1985; 27 (4) :485-486.
 • Dillon SA, Burmi RS, Lowe GM, et al. Yaşlı sarımsak ekstresinin antioksidan özellikleri: insan düşük dansiteli lipoprotein içeren çalışma in vitro. Life Sci . 2003; 72 (14) :1583-1594.
 • Dorant E, van den Brandt PA, Goldbohm Arş.Gör. Soğan ve pırasa tüketimi, sarımsak takviyesi kullanımı ve Hollanda’da kolorektal kanser riski arasındaki ilişki üzerine bir prospektif kohort çalışması. Karsinojenez . 1996; 17 (3) :477-484.
 • Dorant E, van den Brandt PA, Goldbohm Arş.Gör. Allium sebze tüketimi, sarımsak takviyesi alımı ve kadın meme kanseri insidansı. Breast Cancer Res davranın . 1995, 33 (2) :163-170.
 • Dorant E, van den Brandt PA, Goldbohm RA, Hermus RJ, Sturmans F. Sarımsak ve insanlarda caner önlenmesi için önemi:. Eleştirel bir bakış Br J Cancer . 1993; 67 (3) :424-429.
 • Fleischauer AT, Arap L. Sarımsak ve Kanser: epidemiyolojik literatürün bir eleştiri. J Nutr . 2001; 131:1032 S-1040S.
 • Fleischauer AT Poole, C, Arap L. Sarımsak tüketimi ve kanser önleme:. Kolorektal ve mide kanserlerinin meta-analizlerde Am J Clin Nutr . 2000; 72:1047-1052.
 • Fugh-Berman A. Herb-ilaç etkileşimleri [incelemesi]. Lancet . 2000; 355:134-138.
 • Fugh-Berman A. Otlar ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde diyet takviyeleri. Önceki Cardiology . 2000; 3:24-32.
 • Sarımsak takviyeleri HIV ilaç engelleyebilir. J Am Coll Surg . 2002; 194 (2): 251.
 • Gallicano K, Foster B, sağlıklı gönüllülerde tek doz ritonavir farmakokinetiği. Sarımsak takviyesi kısa vadeli yönetim Choudhri S. Etkisi Br J Clin Pharmacol . 2003; 55 (2) :199-202.
 • Gullett NP, Ruhul Amin AR, Bayraktar S, Pezzuto JM, Shin DM, Khuri FR, Aggarwal BB, Surh YJ, doğal bileşikler ile Küçük’ün O. Kanseri önleme. Semin Oncol. Haz 2010; 37 (3) :258-81. Gözden geçirin.
 • Hassan ZM, Yaraee R, Zare N, et al. Bağışıklık doğal öldürücü aktivitesi üzerine sarımsak ekstraktı R10 fraksiyonu etkilemez. Int Immunopharmacol . 2003; 3 (10-11) :1483-1489.
 • Heck, DeWitt BA, Lukes AL AM. Alternatif terapiler ve varfarin. Arasındaki potansiyel etkileşimler J Sağlık Sist Ecz Am . 2000; 57 (13) :1221-1227.
 • Heron G, Yarnell E. bitkisel ilaçlar ile paraziter enfeksiyonlar tedavi. Altern Kompleman Ther . 1999; 8:214-224.
 • Isaacsohn JL, Moser M, Stein EA, et al. Sarımsak tozu ve plazma lipid ve lipoprotein: Çok merkezli, randomize, plasebo-kontrollü bir çalışma. Arch Intern Med . 1998; 158 (11) :1189-1194.
 • Izzo AA, bitkisel ilaçlar ve reçeteli ilaçlar arasında Ernst E. Etkileşimleri: sistematik inceleme. ilaçlar . 2001; 61 (15) :2163-2175.
 • James JS. Sarımsak squinavir kan düzeyleri% 50 azaltır; diğer ilaçlar etkileyebilir. AIDS sağlıgı Haberler . 2001; 375:2-3.
 • Josling P., sarımsak takviyesi ile soğuk algınlığının önlenmesi:. Bir çift kör, plasebo-kontrollü anket İlan Ther . 2001; 18 (4) :189-193.
 • Kannar D, Wattanapenpaiboon N, Savige GS, Wahlqvist ML. Bir enterik kaplı sarımsak takviyesi hipokolesterolemik etkisi. J Am Coll Nutr . 2001, 20 (3) :225-231.
 • Kendler BS. Önlenmesi ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisi için yeni beslenme yaklaşımlar. Prog Damar Nurs . 1997; 12 (3) :3-23.
 • Koscielny J, Klubendorf D, Latza R, R Schmitt, Radtke H, Siegel G, Kiesewetter H. Allium sativum ile antiaterosklerotik etkisi. Ateroskleroz . 1999; 144:237-249.
 • Levi F, Pasche C, La Vecchia C, Lucchini F, Franceschi S. Yiyecek grupları ve kolorektal kanser riski. Br J Cancer . 1999; 79 (7-8) :1283-1287.
 • Loy MH, Rivlin RS. Sarımsak ve kardiyovasküler hastalık. Nutr Clin Bakım . 2000; 3 (3) :146-151.
 • Manto D, Lennard TW, Pickering AT. Meme kanseri tedavisinde tıbbi bitkilerden Tedavi amaçlı uygulamalar: kendi farmakoloji, etkinliği ve güvenilirliği bir bakış. Advers İlaç React Toxicol Rev 2000; 19 (3) :223-240..
 • Markowitz JS, Devane CL, Chavin KD, et al. Sitokrom P450 2D6 ve sağlıklı gönüllülerde 3A4 aktivitesi üzerine sarımsak Etkileri (Allium sativum L.) takviyesi. Clin Pharmacol Ther . 2003; 74 (2) :170-177.
 • Mashour NH, Lin GI, Frishman WH. Kardiyovasküler hastalığın tedavisi için bitkisel ilaç. Arch Intern Med . 1998; 158:2225 â € “2234.
 • Miller LG. Bitkisel şifalı:. Bilinen veya potansiyel ilaç-bitki etkileşimlerinin [inceleme] odaklanarak seçilmiş klinik değerlendirmeler Arch Intern Med . 1998; 158:2200-2211.
 • Milner JA. Sarımsak ve kanser üzerine bir tarihsel perspektif. J Nutr . 2001; 131 (3S): 1027S-1031S.
 • Morelli V, Zoorob RJ. Alternatif tedaviler:. Parçası I. Depresyon, diyabet, obezite Fam Hekim Am . 2000; 62 (5) :1051-1060.
 • Morihara N, Nishihama T, Ushijima M, N Ide, Takeda H, bir anti-yorgunluk ajan olarak Hayama M. Sarımsak. Mol Nutr Gıda Arş. 2007; 51 (11) :1329-34.
 • Munday JS, James KA, Fray LM, Kirkwood GB, Thompson KG. Yaşlı sarımsak özü, ancak çiğ sarımsak değil, günlük takviyesi in vitro oksidasyon karşı düşük yoğunluklu lipoprotein korur. Ateroskleroz . 1999; 143 (2) :399-404.
 • Ngo SN, Williams DB, Cobiac L, Baş RJ. Sarımsak kolorektal kanseri riskini azaltır mı? Bir sistematik derleme. J Nutr. 2007; 137 (10) :2264-9.
 • Nies LK, Cymbala AA, Kasten SL, et al. Dislipidemi yönetimi Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler. Ann Pharmacother . 2006; 40 (11) :1984-92.
 • O’Gara EA, Maslin DJ, Nevill AM, Hill DJ. . Sarımsak yağı anti-Helibacter aktivitesi üzerinde simüle gastrik ortamlarının etkisi J Appl Microbiol. 2008; 104 (5) :1324-31.
 • Pinto JT, Rivlin RS. Sarımsak allium türevlerinin antiproliferatif etkileri. J Nutr . 2001; 131 (3S): 1058S-1060S.
 • Trombosit biyokimyası ve fizyolojisi üzerine sarımsak Rahman K. Etkileri. Mol Nutr Gıda Arş. 2007; 51 (11) :1335-44.
 • Sarımsak ve kardiyovasküler hastalık üzerine Rahman K. Tarihsel perspektif. J Nutr . 2001; 131 (3S): 977S-979S.
 • Ried K, Frank YA, Hisse Senetleri NP. Yaşlı sarımsak özü ile tedavi edilen, ancak kontrolsüz hipertansiyonu olan hastalarda kan basıncını düşürür. Randomize kontrollü bir çalışma Maturitas . 2010 Ekim; 67 (2) :144-50.
 • Sarrell EM, Mandelberg A Cohen, HA. Akut otitis media ile ilişkili kulak ağrısı yönetiminde Naturopathic özler Etkinliği. Arch Pediatr Adolecs Med . 2001; 155:796-799.
 • Salih BA, ABASIYANIK FM. Düzenli sarmısak alımının asemptomatik kişilerde Helicobacter pylori sıklığı etkiler mi? Suudi Med J 2003; 24 (8) :842-845.
 • Scharbert G, Kalb ML, Duris M, Marschalek C, Kozek-Langenecker SA. Diyet dozlarda Sarımsak trombosit fonksiyon kaybına yol açmaz. Anseth Analg. 2007; 105 (5) :1214-8.
 • Siegers CP, Steffen B, Robke A, Pentz R. insan tümör hücre çoğalmasını karşı sarımsak preparatları etkileri. Phytomedicine . 1999; 6 (1) :7-11.
 • Silagy CA, Neil AW. Kan basıncı üzerine sarımsağın etkisi meta-analizi. J Hypertens . 1994; 12:463-468.
 • Sobenin IA, Pryanishnikov VV, Kunnova LM, Rabinovich YA, Martirosyan DM, Orekhov AN. Etkileri zamanla salınan koroner arter hastalığı olan hastalarda çok fonksiyonlu kardiyovasküler risk üzerine sarımsak tozu tabletleri. Lipidler Sağlık Dis . 19 Eki 2010; 9:119.
 • Spigelski D Jones, PJ. . Serum kolesterol düzeylerinin düşürülmesinde sarımsak takviyesi Etkinliği Nutr Rev 2001;. 59 (7) :236-241.
 • Steiner M, Han AH, Holbert D, Lin RI. Kan lipitleri üzerine yaşlı sarımsak ekstresi ve plasebo yönetiminin etkisi karşılaştırıldı orta hiperkolesterolemik erkeklerde çift kör çapraz bir çalışma. Am J Clin Nutr . 1996; 64:866 â € “870.
 • Steinmetz KA, Kushi LH, Bostick RM, Folsom AR, Potter JD. Iowa Kadın Sağlığı Çalışmasında Sebze, meyve, ve kolon kanseri. J Epidemiol Am . 1994; 139 (1) :1-15.
 • Stevinson C, PITTLER MH, hiperkolesterolemi tedavisinde Ernst E. Sarımsak. Ann Intern Med . 2000; 133 (6) :420-429.
 • Superko İK Krauss, RM. Plazma lipitleri, postprandiyal lipemi, düşük dansiteli lipoprotein partikül boyutu, yüksek dansiteli lipoprotein alt dağıtım ve lipoprotein (a) Sarımsak tozu, etkisi. J Am Coll Cardiol . 2000; 35 (2) :321-326.
 • Wang HX, NG TB. Hipoglisemik, hipotansif, hipokolesterolemik, antiaterosklerotik ve antitrombotik faaliyetleri ile doğal ürünler. Life Sci . 1999; 65 (25) :2663-2677.
 • Witte JS, Longnecker MP, Kuş CL, Lee ER, Frankl HD, Haile RW. Sebze, meyve ve kolorektal polip için tahıl tüketimi. İlişkisi J Epidemiol Am . 1996; 144 (11) :1015-1025.Yeh YY, sarımsak özü ve organosülfür bileşiklerin Liu L. Kolesterol düşürücü etkisi: insan ve hayvan çalışmaları. J Nutr. 2001, 131 (3s): 989S-993S
 • http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/prevention/garlic-and-cancer-prevention

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git