Ekinezya

Ekinezya

Ekinezya , diğer adları Purple coneflower , Kansas snakeroot, black sampson, sampson root ,olan şifa bitkisi kuru toprak ve arazide yetişen yüzyıllardır Kızılderelilerin enfeksiyonlarda kullandığı anavatanı Kuzey Amerika olan ince uzun kafası topuza benzeyen dikenli bir bitkidir.Ekinezya adı Amerika keşfinden sonra latince kızdırılmış kirpi gibi durduğu için bu anlama gelen Echina dan gelmiştir.Kızıldereliler özellikle ağır yaralanma, enfeksiyon kapmış yaralarda kullanmışlardır.Yapılan araştırmalarda Ekinezya içindeki etken maddeler hızlı doku gelişimi,bağışıklık sistemi kuvvetlendirici, ntioksidan, Soğuk Algınlığı Nezle önleyici ve iyileştirme sürecinde hızlandırıcı olduğu kanıtlanmıştır.Amerika vatanı olmasına rağmen ABD ve Kanada başta olmak üzere , toplumları Antibiyotik kullanarak dışlanmış Ekinezya Bitkisi gücünü unutarak ,Ekinezya ile ilgili araştırma ve geliştirme işlerini Avrupa ya kaptırmıştır.

Ekinezya Hakkında -gelarabul.com

EkinezyaEchinacea  türleri Asteraceae familyasından Kuzey Amerika’nın endemik bitkileridir. İngilizce Cone flower, Black Sampson, Red Sunflower gibi isimler ile tanınmaktadır. Echinacea cinsi 1968’de McGregor tarafından yayınlanan taksonomik incelemeye göre 9 tür içermektedir.Ekinezya – Echinacea  Tıbbi olarak değerlendirilen türler E. angustifolia, E. pallida, E. purpurea türleridir.

Ekinezya Türleri

 1. Ekinezya- Echinacea angustifolia DC var. angustifolia var. strigosa McGregor
 2. Ekinezya- Echinacea atrorubens Nutt.
 3. Ekinezya- Echinacea laevigata (Boyton & Beadle) Blake
 4. Ekinezya- Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.
 5. Ekinezya- Echinacea paradoxa (Norton)Britton var. paradoxa var. neglecta McGregor
 6. Ekinezya- Echinacea purpurea (L.) Moench
 7. Ekinezya- Echinacea simulata McGregor
 8. Ekinezya- Echinaceasanguinea Nutt.
 9. Ekinezya- Echinacea tennesseensis (Beadle) Small

Ekinezya – Echinacea  Tarihi

Ekinezya – Echinacea türleri Amerika yerlileri tarafından yüzyıllardan beri diş ağrısı, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, kuduz, yılan sokması, yara ve yanıklara karşı kullanılmıştır.

Ekinezya – Echinacea  bitkisini ilaç olarak tedavide ilk kullanan 1870’lerde Nebraska’da Alman asıllı Dr. H.C.F. Meyer olmuştur. Bitkinin kullanılışını yerlilerden öğrenen Meyer, Echinacea türü angustifolia köklerinden hazırladığı tentürü , yani kan temizleyici “blood purifier” ilacını romatizma, migren, ağrı, yılancık, yaralar, hazımsızlık, bitki zehirlenmeleri, zehirli yılan sokması, sifilis, gangren, malarya, difteri, hemoroit gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanmıştır.

Ekinezya Türleri

Ekinezya , Meyer’in ilacı 1887’de Dr. John King ve Ecz. John Uri Lloyd’un dikkatini çekmiş ve böylece Ekinezya Echinacea üzerindeki ilk bilimsel çalışma King ve Lloyd tarafından yapılmıştır. Bir çok ilaç firması tarafından enfeksiyona karşı Echinacea preparatları çıkartılmış ve bir dönemen gözde ilaçlar olmuş. Önceleri Echinacea türü angustifolia kökleri kullanılırken, daha sonra Echinacea türü pallida kökleri de kullanılmaya başlanmış ve 1916’da her iki tür de National Formulary of US’de offisinal olarak yer almıştır. İki türü ayırt etmek çok zordur. Kökleri makroskopik ve mikroskopik olarak aynıdır.

1939’da Dr.G.Madaus tarafından Avrupa’da artan ihtiyacı karşılamak için Amerika’dan Echinacea türü angustifolia tohumları getirtilmiş ve kültüre alınmıştır. Ancak daha sonra bu tohumların Echinacea türü purpurea‘ya ait olduğu anlaşılmış ve böylece Echinacea türü purpurea türü de tedavi alanına girmiştir.

Ekinezya – Echinacea  türleri arasında karışıklık her zaman olmuş ve biri diğeri yerine satılmıştır. 1910’dan sonra Echinacea türleri Parthenium integrifolium ile katıştırılmaya başlanmıştır. Ticarette genellikle kökler katıştırılıyor E.purpurea topraküstü kısımlarını ise katıştırılmıyordu. 1987’de Amerikalı üreticiler American Herbal Products Association himayesinde biraraya gelmişler ve Echinacea yerine Parthenium satmamaya karar vermişlerdir.Bugün Echinacea türlerinin kökleri ve toprak üstü kısımlarının tentürü ve ekstresi veya toz halde kapsül içinde Amerika’da ve Avrupa’da kullanılmaktadır.

Ekinezya – Echinacea ürünleri Amerika Birleşik Devletlerinde daha çok diyet tamamlayıcı olarak, Kanada’da ise sağlık ürünü olarak satılmaktadır. Avrupa’da ise durum farklı olup, örneğin Almanya’da Ekinezya ürünlerinin çoğu ilaç olarak ruhsatlandırılmıştır ve eczanelerde satılmaktadır.

EkinezyaEchinacea bitkisi  1940’lardan günümüze kadar 500 bilimsel araştırma yayınlanmıştır.Bir Amerika bitkisi  olmasına rağmen bu bilimsel araştırmaların çoğu Amerika Birleşik Devletlerinde değil, Almanya’da yapılmıştır.

Ekinezya Avrupa E Komisyonu Tarafından Tıbbı Bitki ilan edildi.

Ekinezya İçerik ve Kimyasal Yapısı

Ekinezya içerisinde , echinacoside ,polisakkaritler,poliasetilenler,glikoproteinler,kafeik asit türevleri, triglikosid, betain,seskiterpenler ve karyofilen ile demir bakır mineralleri, protein, yağ asiti,alkamides, uçucu yağlar, ve flavonoidler , A – C- E Vitaminleri bulunur.Ekinezya terapötik etkisi bir rol oynayan birçok kimyasal madde içermektedir.

Bağışıklık Sistemini uyaran en önemli maddesi ,T hücreleri üretim ve diğer doğal katil hücrelerin etkinliğini arttıran polisakkaritler dir.Poli sakkaritler doku yenileme hızlandırır iltihapları azalttığı bilinir.Ekinakosid ise bir kafeik asit glikosidi olduğundan , yağda çözünen Alkilamidlerle beraber bağışıklık sistemini güçlenmesine katkıda bulunur.

Ekinezya Türlerinde en çok kullanılan 3 türü kök ve bitki olarak kimyasal yapısı şöyledir.

1.Echinacea  angustifolia

Echinacea  Angustifolia Bitki İçeriği – Toprak Üstü Kısmı

 • Kafeik asit türevleri (cichoriic acid, chlorogenic acid, isochlorogenic acid, verbascoside, echinacoside) (echinacoside ilk defa 1950’de E .angustifolia köklerinden elde edilmiştir, en fazla E.angustifolia köklerinde bulunmaktadır)
 • Flavonoitler
 • Alkilamidler (izobutilamidler) ( Her üç tür de vardır, en az E. angustifolia’da)
 • Polisakkaritler
 • Uçucu yağ ( %<0,1)

Echinacea  Angustifolia Kök İçeriği

 • Kafeik asit türevleri (echinacoside, chlorogenic acid, isochlorogenic acid, cynarin) (Echinacoside %0,3-1,7; cynarin bu drog için karakteristiktir)
 • Polisakkaritler
 • Glikoproteinler
 • Alkilamidler (izobutilamidler)
 • Uçucu yağ (%<0,1)

2.Echinacea Pallida

Echinacea  Pallida  Bitki İçeriği – Toprak Üstü Kısmı

 • Kafeik asit türevleri (cichoriic acid, caftaric acid, echinacoside, verbascoside, chlorogenic acid, isochlorogenic acid)
 • Flavonoitler
 • Alkilamidler (izobutilamidler)
 • Uçucu yağ (%<0,1)

Echinacea  Pallida Kök İçeriği

 • Kafeik asit türevleri (echinacoside, isochlorogenic acid, 6-O-caffeoylechinacoside, chlorogenic acid) (Echinacoside miktarı E. angustifolia köklerindekine yakındır, iki kökü ayırdedici madde: 6-O-caffeoylechinacoside)
 • Poliasetilenler (kolaylıkla okside olur, drogun kalitesi saklama koşullarına göre değişir)
 • Polisakkaritler 5
 • Glikoproteinler
 • Uçucu yağ ( % 0,2-2,0)

3.Echinacea Purpurea

Echinacea Purpurea Bitkisi İçeriği -Toprak Üstü Kısmı

 • Kafeik asit türevleri (cichoriic acid, caftaric acid, chlorogenic acid) (Cichoriic acid en fazla bu bitkide vardır, çiçeklerde % 1,2-3,1)
 • Alkilamidler (izobutilamidler)(en fazla bu türde bulunur)
 • Polisakkaritler
 • Flavonoitler
 • Uçucu yağ ( % 0,08-0,32)

Echinacea Purpurea Kök İçeriği

 • Kafeik asit türevleri (cichoriic acid, caftaric acid, chlorogenic acid) (echinacoside % 0,6-2,1)
 • Alkilamidler (izobutilamidler)
 • Polisakkaritler
 • Glikoproteinler
 • Uçucu yağ (% 0,2)
 • Pirolizidin alkaloitleri (% 0,0065) (1984’de bulunmuştur) (Tussulagin ve isotussilagin – doymamış halka sistemi taşımadığı için hepatotoksik değildir).

Ekinezya Etkileri

Ekinezya – Echinacea türleri immünostimülan, antienflamatuar, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antikanser, sikatrizan etkilere sahiptir. Bu etkilerden sorumlu bileşiklerin polisakkaritler, glikoproteinler, alkilamidler ve kafeik asit türevleri (cichoriic acid, echinacoside) olduğu düşünülmektedir.
Günümüzde çeşitli Ekinezya Echinacea preparatları dahilen soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, grip, profilaksi ve tedavisinde, üriner sistem enfeksiyonları tedavisinde, haricen ise yara ve yanıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Ekinezya -Echinacea türleri üzerinde yapılmış olan araştırmaları ve klinik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki
sonuçlar kesinleşmiş görünmektedir.

 • Ekinezya , non-spesifik immünostimülan aktivitesi vardır. Fagositozu uyararak ve doğal öldürücü lenfositlerin fonksiyonunu arttırarak bu etkiyi sağlar.
 • Ekinezya ,üst solunum yolları enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisinde tek başına etkili olmasa bile yardımcı gıda olarak yararlıdır.
 • Ekinezya, Topikal olarak zor iyileşen yaralara etkilidir.
 • Ekinezyaİyi tolere edilebilen, ilaçlar ile etkileşimi olmayan, kısacası güvenli bir bitkidir.
 • Ekinezya Bitkisi kullanılışı kabul edilen ilaçlar  purpurea türünün  topraküstü kısımları ve  pallida türü  kökleridir. Bu ilaçlar hakkında Almanya’da Komisyon E tarafından monografiler yayınlanmıştır.

Ekinezya Kullanımı

Ekinezya  özler, tentürler, tabletler, kapsüller, ve merhem mevcuttur. Diğer bağışıklık artırılması otlar, vitamin ve mineraller ile birlikte de kullanılabilir.
Çocuklar için alkol içermeyen preparatlar kullanılmalıdır.Yetişkinlerde 8 hafta içinde günde 900 mg tavsiye edilmektedir.Aşağıdaki kullanım metodlarından birini seçin ve günde en fazla 3 kere uygulayın.

 • 1 – çay olarak 2 gram kurutulmuş kök veya bitki,
 • 2 – standardize tentür ekstresinin 3 mL
 • % 4 fenolik bileşikler içeren standardize edilmiş, toz ekstresi 300 mg
 • Tincture (01:05): 1-3 mL (20-90 damla)
 • Stabilize taze özü: 0.75 ml (15 – 23 damla)

Cilt için Gerektiği gibi yavaş iyileşen yaralar için krem ​​veya merhem uygulayabilirsiniz.

ConsumerLab  (sağlık, sağlıklı yaşam ve beslenme ürünleri saflık testleri bağımsız bir şirket) tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, test için satın alınan 11 farklı ekinezyalı  marka, sadece 4 etiketleri üzerinde belirtilen ne içerdiği bulundu. Yaklaşık% 10 hiç echinacea yoktu ; yarısında  echinacea türlerinin yanlış yazıldığı ; ve daha standardize preparatlar ,yarısından aktif madde miktarı etikettedeki miktara uymamıştır.

Ekinezya Bilimsel Araştırmalar

Ekinezya ve Antioksidan aktivite: Üç Echinacea türünün kök ve bitki  ekstrelerinin serbest radikal tüketme deneyinde
ve lipit peroksidasyon deneyinde antioksidan olduğu saptanmıştır.(Kaynak :22,23)

Ekinezya ve Antikanser Aktivite: Tümör hücrelerinin tedavisinde kullanılan tedavi yöntemlerinde biri de aşı yöntemidir.
Aşının yanı sıra Ekinezya türü purpurea verilmesinin daha yararlı olacağı düşüncesiyle fareler üzerinde yapılan bir çalışmada aşının lösemili farelerde yaşam süresini anlamlı bir şekilde uzattığı, aşının yanısıra düzenli olarak Ekinezya türü purpurea  kök ekstresi verilen farelerde ise yaşam süresinin büyük bir oranda uzadığı saptanmıştır. Sonuç olarak Tümör tedavisinde aşı tedavisinin yanı sıra günlük olarak alınan Ekinezya türü purpurea , immün hücreleri uyardığı ve yaşam süresini uzattığı sonucuna varılmış (Kaynak :24).

Ekinezya ve Sikatrizan aktivite :E. pallida ve E .purpurea  Ekinezya Türleri ,kök  ekstreleri ve echinacoside etkeni  farelerde topikal olarak, antienflamatuar ve yara iyileştirici etki bakımından incelenmiştir. Yara iyileştirici maddenin echinacoside olduğu düşünülmektedir ve Echinacoside en fazla Ekinezya türü pallida köklerinde bulunmaktadır, Ekinezya türü pallida ise yoktur. Sonuç olarak Echinacoside ve E. pallida ekstresinin kontrol grubu ve E .purpurea ekstresine göre çok iyi bir antienflamatuar vesikatrizan etki gösterdiği gözlenmiştir(Kaynak:25). Echinacoside’in sikatrizan etkisinin antihyaluronidaz aktivitesine bağlı olduğu düşünülmektedir.

4 gün – 14 klinik çalışmalarda ekinezya% 58 oranında başarı sağlamıştır.Klinik çalışmalarda Ekinezya preparat kullanım düzeyleri farklı ölçülerde kullanılmıştır.

Ekinezya Yararları, Ekinezya Faydaları

Ekinezya , kanser hücreleri de dahil olmak üzere işgal organizmalar, Serbest Radikallere karşı bağışıklık sistemi hücrelerinin aktivitesini uyardığından  iyi bir  Antioksidandır. Bitki doğal öldürücü hücrelerin (beyaz kan hücresi tipi) antikanser aktivite uyarır ve bu nedenle kemoterapi veya radyasyon tedavisine ek olarak kullanılabilirliği araştırmaları devam etmektedir.

Ekinezya bir Antioksidandır.Bağışıklık Sistemine güç verir.

Ekinezya Bitkisi Nezle ve Griple Mücadelede hala tahtını korumaktadır.

Ekinezya tartışmasızsoğuk algınlığı kalıntılarının önlenmesi veya tedavisinde yardımcı olsun veya olmasın. Bazı çalışmalar ot daha iyi daha hızlı hissettirmek göstermiştir.Çeşitli klinik çalışmalar en kısa sürede de soğuk algınlığı alan rahatsız kişi ekinezya alarak hastalığı kısa sürelerde iyileştirmede hız kazanmıştır.95 kişiye yapılan bu çalışma  içtikleri Ekinezya çayları ile 5 gün sonra burun akıntısı,boğaz ağrısı ve ateş gibi problemlerden tamamen kurtulmuştur.

Ekinezya  Kimler Kullanamaz ve Ekinezya Zararları Nelerdir

 • Tüberküloz, lösemi, diyabet, bağ dokusu hastalıkları, multipl skleroz, HIV veya AIDS, herhangi bir otoimmün hastalıklar, ya da kişiler muhtemelen, karaciğer bozuklukları olan kişilerin  ekinezya almamalıdır. Ekinezya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların etkinliğini azaltabileceği bazı endişeler var.
 • Nadir durumlarda, ekinezya hafif bir kızarıklık anaflaksiye (boğaz sıkma, nefes darlığı, ve, muhtemelen, bayılma eşlik hayatı tehdit eden reaksiyon) kadar değişen alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
 • Astım ve alerjisi olan kişilerde risk altında olabilir.Papatya ailesi (compositae) bitkilere alerjisi olan kişiler ekinezya almamalıdır.Krizantem, asters, ayçiçeği, zinnias, karahindiba, adaçayı, civanperçemi, solucan otu veya diğer üyeleri Asteraceae ailesinin alerjiniz varsa , ekinezya  kullanmamalısınız.
 • Grip tedavisinde Ekinezya aldıktan sonra eritema nodosum (acı bir cilt hastalığıdır) gelişmektedir.
 • Ağız yoluyla alındığında, ekinezya dil üzerinde geçici uyuşma ve karıncalanma neden olabilir.
 • Ekinezya hamile veya emziren kadınlar için güvenli olmayabileceği konusunda endişeler vardır.Hamilelikte Ters bir etki görülmemiştir. Hamilelik sırasında kadınların en çok kullandığı bitkisel ürün olduğu kaydedilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Echinacea kullanırken hamile kalan ve hamilelik sırasında kullanan kadınlar izlenmiş ve kontrol gruplarıyla karşılaştırılarak bebekte malformasyon riski araştırılmıştır. Echinacea kullanımının bebekte malformasyona yol açmadığı sonucuna varılmıştır.
 • Eğer aşağıdaki ilaçların herhangi birini alıyorsanız, ilk olarak sağlık kuruluşu konuşmadan ekinezya kullanmamalısınız:
  Ekonazol – Ekinezya ekonazol, mantar enfeksiyonları (örneğin, ayak gibi) tedavisi için kullanılan bir antifungal madde ile birlikte de yararlı olabilir. Ekinezya ekonazol ile birlikte kullanıldığında, bu enfeksiyonların nüks oranı azaltılabilir.
  Immünsupresanlar – yeni bir organ nakillerinde kanser önleme ve bağışıklık destekleyici kullanılan ilaçlardır.Eğer bir organ nakli yaptıysanız, özellikle immünsupresif ilaçlar kullanırken bu etkiyi azaltan Ekinezya bitkisi ve ürünleri kullanmamalısınız.
 • Ekinezya purpurea türünün köklerindeki pirolizidin alkaloitleri doymuş olduğu için hepatotoksik değildir, buna rağmen 8 haftadan fazla kullanılmaması ve başka hepatotoksik ilaçlarla birlikte alınmaması tavsiye edilmektedir.Hepatotoksisite :karaciğer toksisitesi ,karaciğer hasarı
 • Ekineyza Toksik etkisi olmadığı deneylerle gösterilmiştir. Hayvanlar üzerinde in vitro testlerde karsinojen veya mutajen etkisi görülmemiştir.Fakat 8 haftadan fazla kullanım karaciğer hasarı yapabilir.

Ekinezya Hakkında Uzman Görüşler ve Videolar

Soğuklara karşı ekinezya
08.02.2012   Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada
”Soğuk havaların etkisini yoğun olarak hissettirdiği şu günlerde; soğuk algınlığı ve gripten ekinezya çayı ile korunmak mümkün! ; mevsim değişimlerinin etkilerini hafifletmek, hastalıklara karşı vücut direncini arttırmak için ekinezya çayını öneriyor. Yeşilada, “Öncelikle güvenilir kalitede bir ekinezya ürünü seçilmeli. Önerilen miktarlarda ve en az bir ay kullanılması gerekiyor. Hastalığa yakalanma durumunda ise bu tip ürünler, uygulanan tıbbi tedaviye destek olur ve şikayetlerin hafiflemesini sağlar”

 

Ekinezya ve Prof. Dr. Aykan Canberk  Ekinezya vücuda kuvvet verir… 

Ekinezya çayının en büyük özelliği; bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bu, çok yaygın kullanılan doğal bir bitkisel üründür.Ekinezya ilaçları , Almanya’da soğuk algınlığına karşı yılda 2.5 milyon ekinezya ilacı reçete edildi. Sağlık için birçok faydası olduğu anlaşıldı.

Şimdi ekinezyanın, birçok doku ve hücrenin savunmasında kullanılan T hücrelerinin üremesini artırdığı konuşuluyor. Birçok çalışmada, ekinezyanın vücudun koruma silahı olan akyuvarları güçlendirdiği ve mikropları yok etmesine teşvik ettiği ileri sürülüyor. Ancak ekinezya, aktarlardan alındığında yabancı birçok karışımı da içinde bulundurabiliyor. Bu sebeple aktardan alınması sakıncalı… * Bunların direkt ilaç haline getirilmiş ekstrelerini içeren hapları piyasada bulunmaktadır. Ekinezyanın antiviral etkisi de olduğu söyleniyor. Uzun süre ve fazla miktarda kullanılması, karaciğerde hasar yaratabiliyor.

 

Ekinezya Nedir -Dyt. M. Turgay KÖSE -Diyetisyen
Ekinezya ,ilaçların hammaddesi olarak bitkilerin kullanılması, alternatif tıp alanında da sürekli bitkilerin yararlarından bahsedilmesi dikkatleri bu yöne çekmektedir.Ekinezya Özellikle birkaç ünlü kişinin, “ben düzenli olarak kuşburnu veya yeşil çay içiyorum, ekinezya vb. tabletler kullanıyorum” şeklinde medyada yorumlar yapması bu tür çaylara ve beslenme destek ürünlerine olan ilginin daha da artmasına sebep olmaktadır.

Ekinezya yani Koni Çiçeği (Echinacea purpurea), soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon, zayıf bağışıklık sistemi ve kanserden korunma gibi durumlarda kullanılan önemli şifalı bitkilerden biri olup; kuru toprak ve ovalar ile seyrek ormanlık arazilerde doğal olarak yetişen çok yıllık bir bitkidir. 1950’den beri yapılan araştırmalara göre, bitkide bakteri, mikrop ve virüslere karşı oldukça etkili olan bazı maddeler bulunmuştur. Bu maddelerden biri de ekinezyadır.

Ekinezya, en yaygın iki viral hastalık olan soğuk algınlığı ve gribin önlenmesinde yardımcıdır. Soğuk algınlığının ilk belirtileri görüldüğünde veya öncesinde alınması etkisini daha da güçlendirebilmektedir. Bitki, üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) ve sinüzit için de tedavi edici bir ajan olarak dikkate alınabilir. Koni Çiçeği, pek çok bulaşıcı hastalık için de fayda sağlayabilir. Çünkü araştırmalar Koni Çiçeği’nin sağlıklı dokular ile zararlı mikro-organizmalar arasındaki doğal engeli (bariyer) yok eden bir enzimin oluşumunu önlediğini göstermiştir. T-hücre aktivitesini de hızlandırdığı için romatizmal artrit ve allerji gibi bağışıklık sistemi düzensizliklerinde de kullanılabilir. Ekinezya (Koni Çiçeği), interferon üretimine de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle virüslerin yol açtığı grip, uçuk (herpes), deri ve ağızda kızarma, bademcik iltihabı ve genel olarak viral hastalıkların süresini kısaltma açısından da interferonlar büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle Koni Çiçeği, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi semptomların şiddetini ve bunlara neden olan rahatsızlığın süresini de kısaltabilir.

Ancak Ekinezya’nın etkisi azaldığından uzun süreli (2 aydan fazla) kullanımı gerekiyorsa aralıklar verilerek, kür şeklinde kullanılmalıdır. Hekim kontrolünde olmadan preparat kullanımı bazı yan etkilere yol açabileceği için, öncelikli olarak bu tür destek ürünlere başlamadan doktora danışmakta yarar vardır.

 

Ekinezya Bitkisi Çayı Ses kısıklığına ve bağışıklık sistemini güçlendirir diyen Balıkesirli Aktarlar ile ilgili video

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iinOsaBKQoU[/youtube]

Zeytinburnu Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesinden Ekinezya Bitkisi CNN Turk Yeşil Aşkı Programı

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lc5leQGMhjA&feature=related[/youtube]

Türkiyenin Tek Tıp Bahçesinde 670 bitki içerisinde Ekinezya var.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Bjx3nANEuKA&feature=related[/youtube]

Ekinezya Bitkisi  Kullanımı ve Herbalist İbrahim Gökçek

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rlrEBUps8cM[/youtube]

Ekinezya Çayı Bitkisel Yararları  ve Tıbbi Bitkiler Uzmanı Prof. Dr. Kerim Alpınar

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7WYvrYR1OJU&context=C3a10f64ADOEgsToPDskJHG9sIrrVlQjiL3MHhSUEJ[/youtube]

Ekinezya Çayi ve Diyetisyen Berrin Yiğit

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qHpjQfsAwCY[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oxNFFJu1hg8&feature=context&context=C3a10f64ADOEgsToPDskJHG9sIrrVlQjiL3MHhSUEJ[/youtube]

Ekinezya ve Grip Patoloji ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Elif Güveloğlu

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B0xQVO-VmUw&feature=context&context=C3a10f64ADOEgsToPDskJHG9sIrrVlQjiL3MHhSUEJ[/youtube]

Ekinezya Fotoğrafları

 

Ekinezya Bitkisi Hakkında Güncel Haberler

Ekinezya ve A.B.D Diplomasisi  Tarih:23.06.2011 AA 

A.B.D Ankara Büyükelçisi Francis Riccardone, soğuk algınlığı rahatsızlığına karşı ekinezya çayını övdü.

T.O.B.B. Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ekinezya çayını günde kaç defa içeceğini soran Riccardone, “Türk ilaçları ABD’de oldukça ünlendi.” dedi.

TOBB ile ABD Ankara Büyükelçiliği arasında Küresel Girişimcilik Programı imzalandı. Törende yaptığı konuşmaya Türkçe başlayan Riccardone, geçen 10 yılda Türkiye ekonomisinin 3 kat büyüdüğünü, ihracatın 4 katına çıktığını, kişi başına milli gelirin ciddi arttığını belirtti. ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin geçen yıla kıyasla büyük bir artış yakaladığını ifade eden Riccardone, söz konusu tablonun iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Daha sonra grip olduğunu ve konuşmasının geri kalanını İngilizce yapacağını söyleyen Riccardone, Ekinezya espirisi yaptı. Rifat Hisarcıklıoğlu’na günde kaç tane içeceğini soran Riccardone’ye Hisarcıklıoğlu 2 işareti gösterince “Teşekkür ederim doktor Rifat. Türk ilaçları ABD’de de oldukça ünlendi.” dedi.

Melek yatırımcılar ağının kurulmasının çok heyecan verici bulduğunu belirten Francis Riccardone, yeni işletmelerin şirketlerin kurulması için Türk üniversiteleriyle işbirliği yapılmasının da çok heyecan verici olduğunu aktardı. Riccardone, mutabakat zaptı için “Hayırlı olsun.” temennisinde bulundu.

 

Ekinezya Hakkında Bilgi Kaynakları

Kaynaklar:

 1.  McGregor, R.L., 1968, The taxonomy of the genus Echinacea (Compositae), The University of Kansas Sci. Bull. 48, 113-142; Ref.: Mazza,G., Oomah,B.D. (Eds), 2000, Herbs, Botanicals and Teas, Technomic Pub.Co.Inc., Lancaster, Basel, 45-73.
 2. F.D.A ve Avrupa Komisyon E
 3.  Hobbs, C., 1994, Echinacea, a literature review, HerbalGram 30, 33-48.
 4. Mazza, G., Oomah, B.D. (Eds), 2000, Herbs, Botanicals and Teas, Technomic Pub.Co.Inc., Lancaster, Basel, 45-73.
 5. Boon, H., Smith, M., 1999, The Botanical Pharmacy, Quarry Health Book, Canada, 103-113.
 6.  Blumenthal, M., Goldberg, A., Brinckmann, J. (Eds), 2000, Herbal Medicine, Expanded Comission E Monographs, American Botanical Council, USA, 88-102.
 7. Gruenwald, J., Brendler, T., Jaenicke, C. (Eds), 2000, PDR for Herbal Medicines,Medical Economic Company, Montvale, New Jersey, 261-266.
 8. Miller, L.G.,1998, Herbal Medicinals: selected clinical considerations focusing on known or potential drug interactions, Arch. Intern. Med. 158, 2200-2211.
 9. Mullins, R.J., 1998, Echinacea associated anaphylaxis, Med. J. Aust. 168, 170-171.
 10. Mullins, R., 2000, Allergic reactions to Echinacea, Tha Journal of Allergy and Clinical Immunology, 105, 340-341.
 11. Gallo, M., Sarkar, M., Au, W., Pietrzak, K., Comas, B., Smith, M., Jaeger, T.V., Einarson, A., Koren, G., 2000, Pregnancy outcome following gestational exposure toEchinacea: A prospective controlled study, Arch.Int.Med. 160, 3141-3143.
 12. Bowes, W.A., 2001, Pregnancy outcome following gestational exposure to Echinacea: A prospective controlled study, Obstet.Gynecol.Surv. 56, 395-396.
 13.  Izzo, A.A., Ernst,E., 2001, Interactions between herbal medicines and prescribed drugs:A systematic review, Drugs 61,2163-2175.
 14. Melchart, D., Walther ,E., Linde, K., Brandmaier, R., Lersch, C., 1998, Echinacea roots extracts for the prevention of upper respiratory tract infections: A double-blind, placebocontrolled randımized trial, Arch.Fam.Med. 7,541-545.
 15. Brinkeborn, R.M.,..Degenring, F.H., 1999, Echinaforce and other Echinacea fresh plant preparations in the treatment of the common cold. A randomized, placebo-controlled, doubleblind clinical trial, Phytomedicine 6, 1-5.
 16.  Grimm, W., Müller, H.H., 1999, A randomized controlled trial of the effect of fluid extract of Echinacea purpurea on the incidence and severity of colds and respiratory infections, Amer.J.Med. 106, 138-143.
 17.  Henneicke-von Zepelin, H., Hentschel, C., Schnitker, J., Kohnen, R., Köhler, G., Wüstenberg, P., 1999, Efficacy and safety of a fixed combination phytomedicine in the treatment of the common cold (acute viral respiratory tract infection): results of a randomized, double-blind, placebo controlled, multicentre study Curr.Med.Res.Opin. 15, 214-227.
 18.  Lindenmuth, G.F., Lindenmuth, E.B. 2000, The efficacy of Echinacea compound herbal tea preparation on the severity and duration of upper respiratory and flu symptoms: a randomized, double-blind placebo controlled study, J.Altern.Complement. Med. 6, 327-334.
 19. Barrett BP, Brown RL, Locken K, Maberry R, Bobula JA, rafine edilmemiş ekinezya ile soğuk algınlığı D’Alessio D. Tedavi.Randomize, çift kör, plasebo-kontrollü bir çalışma. Ann Intern Med. 2002; 137:939-946.
 20. Barrett, B, R Brown, Rakel D, ve ark. . Soğuk algınlığı tedavisinde Ekinezya: randomize bir Ann Intern Med. 2010 21; 153 (12) :769-777.
 21. Blumenthal M, ed. Komple Alman Komisyon E Monographs: Bitkisel İlaçlara Tedavi Rehberi. Austin: Amerikan Botanik Konseyi; 1998.
 22. Brinkeborn RM, Şah DV, Degenring FH. Echinaforce ve soğuk algınlığı tedavisinde Ekinezya diğer taze bitki preparatları. . Bir randomize, plasebo kontrollü, çift-kör klinik Phytomedicine. 1999; 6:1-6.Grimm W, Müller HH. . Soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı ve şiddetine purpurea Ekinezya sıvı ekstresinin etkisi randomize kontrollü bir çalışmada Am J Med. 1999; 106:138-143.
 23. Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C. Bitkisel İlaçlar için PDR. 4. ed. Montvale, NJ: Thomson Sağlık A.Ş.; 2007, 266-275.
 24. Linde K, Barrett B, Wölkart K, Bauer R, önlenmesi ve soğuk algınlığı tedavisinde Melchart D. Ekinezya. Cochrane Database Syst Rev 2006; (1): CD000530.
 25. Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi Web sitesi. Ekinezya. May 3, 2011 tarihinde www.mskcc.org/mskcc/html/69209.cfm erişilebilir.
 26. Miller LG. Bitkisel şifalı: bilinen veya potansiyel ilaç-bitki etkileşimlerinin odaklanan seçilmiş klinik hususlar . Arch Intern Med.1998; 158:2200-2211.
 27. Modarai M, Gertsch J, Suter A, Heinrich M, Kortenkamp A. Echinacea preparatları P450 inhibitör etkisi büyük farklılık Sitokrom ve alkilamid içeriği ile birlikte değişir. J Pharm Pharmacol. 2007; 59:567-573.
 28. Tamamlayıcı ve Alternatif İlaçlar Ulusal Merkezi. Ekinezya. May 4, 2011 tarihinde http://nccam.nih.gov/health/echinacea/ataglance.htm erişilebilir.
 29. O’Neil J, Hughes S, Lourie A, üst solunum yolu semptomlarının sıklığı Ekinezya ile Zweifler J. Etkileri: randomize, çift kör, plasebo-kontrollü bir çalışma. Ann Alerji Astım Immunol. 2008; 100:384-388 .
 30. Sampson W. bitkisel ilaçlar incelenmesi. N Eng J Med. 2005; 353:337-339.
 31. Taş JA, Weber W, Standish L, Quinn, H, J Goesling, McGann M, Calabrese C. Etkinlik ve çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde Ekinezya güvenliği: randomize kontrollü çalışma. JAMA. 2003; 290:2824-2830.
 32. Turner RB, Bauer R, Woelkart K, Hulsey TC ve Gangemi JD. Deneysel rinovirüs enfeksiyonlarında Echinacea angustifolia değerlendirilmesi. N Eng J Med. 2005; 353: 341-348.

Etiketler:

Ekinezya Konusuna 3 Yorum Yapıldı
 1. Hepsi diyor ki:

  teşekkür ederiz mükemmel bir paylaşım

  1. gelarabul diyor ki:

   Ekinezya hakkında herşeyi anlatmaya çalıştık.Yorumunuz için biz Teşekkür ederiz.
   Gel Ara Bul

 2. Ekinezyalı diyor ki:

  Ekinezya Nasıl Kullanılır

  Ekinezya şifalı bitkisi kuzey Amerika yerlileri tarafından özellikle yılan sokmalarında, ağrılı hastalıklarda ve daha fazla ekinezyanın faydalarıoranda da soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu.

  1930’lu yıllara gelindiğinde modern Avrupa ve Amerika’da bu bitki özellikle şarbon hastalığının tedavisi ve ağrı kesici etkisi nedeniyle popüler olmuştu.

  İsviçreli bir bilim adamının tesadüfen öğrendiği bir bilgi ise ekinezyanın modern tıbbın hizmetine soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmak üzere girmesine neden oldu.

  Günümüzde ekinezya hakkında dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle modern tıbbın destekleyici bitkilerinden birisi de ekinezyadır.

  ABD Merkezli Connecticut üniversitesinde yapılan çalışmalarda elde edilen verilere göre ekinezya şifalı bitkisinde 14 çeşit Ekinezya köküetken madde tespit edilmiştir. Bu 14 çeşit etken madde ekinezya türlerine göre farklılık göstere bilmektedir.

  Ancak yapılan detaylı çalışmalar sonucunda özellikle değişik yapıdaki polisakkaritlerin, alkylamides ve cichoric asit in ekinezyada bulunan en önemli etken maddeler olduğu anlaşılmıştır(Dr Michael Murray). Yani ekinezyanın şifalı bitki olarak değerini artıran faktör bu üçlüdür.
  Caftaric ve cichoric asit ekinezya bitkisinin iki bilinen fenol bileşikleridir. Bu bileşikler ekinezya da daha çok kök kısmında bulunmaktadır.

  Ekinezya genelde çay olarak tüketilmektedir. Ancak etken maddelerini içerir tabletler ve kapsüllerinin satıldığı bilinmektedir. Ekinezya çayıAktarlarda kuru halde satılan ekinezyanın nasıl kullanılacağını yine alışverişi yaptığınız aktardan öğrenebilirsiniz.

  Bazı durumlarda ekinezya ezilerek haricen( vücut içerisine alınmadan deriye sürülerek) kullanılmaktadır. Sivilce, derma, deri alerjileri böcek sokmaları bunlara örnektir.

Sayfa başına git